INTENS FORSKNING: Mercedes introduserer nå faststoffbatterier i en buss som skal i produksjon. (Bildet viser et NMC-litiumion-batteri).
INTENS FORSKNING: Mercedes introduserer nå faststoffbatterier i en buss som skal i produksjon. (Bildet viser et NMC-litiumion-batteri).

Nå kommer faststoffbatteriet:

Mercedes lanserer neste generasjon elbilbatterier

Mercedes introduserer faststoffbatterier i en buss.

Publisert

Faststoffbatterier har lenge blitt omtalt som det neste store innen batteriteknologi.

Det foregår intens forskning og utvikling på området.

I faststoffbatterier er den flytende elektrolytten fra dagens batterier erstattet med elektrolytt i fast form.

Fordelene er blant annet redusert brannfare og betydelig høyere energitetthet, hvilket igjen vil gjøre at elbilene blir lettere og får lengre rekkevidde.

Senest i juli var det Toyota som uttalte at de i samarbeid med batteriprodusenten Panasonic regner med å kunne produsere helelektriske biler med faststoffbatteri i 2025.

Teknologien testes av partnerne i et konseptkjøretøy.

Men nå er altså Mercedes kommet dem i forkjøpet.

Først i buss

Mercedes-Benz vil presenterer teknologien i et kjøretøy som snart kommer på markedet: I en bybuss som nå skal introduseres.

Faststoffbatteriet kommer nemlig først i den helt nye leddbussen Mercedes-Benz eCitaro G.

Den nye bussen vil leveres i en versjon med faststoffbatteri, og en med NMC-batterier. Hvorfor?

<b>FØRST MED FAST:</b> Dette er bussen eCitaro G, leddbussen som får de nye faststoffbatteriene. Den ommer i salg mot slutten av året.
FØRST MED FAST: Dette er bussen eCitaro G, leddbussen som får de nye faststoffbatteriene. Den ommer i salg mot slutten av året.

Et kostnadsspørsmål

Vel, noen pris nevnes riktignok ikke i presseinformasjonen fra Daimler.

Det er imidlertid nærliggende å tenke at de innovative batteriene fortsatt er vesentlig dyrere enn konvensjonelle batterier – høyere produksjonskostnad er fortsatt en av ulempene med teknologien.

Ifølge Mercedes har batteriene en svært høy energitetthet – ca. 25 prosent høyere enn i neste generasjon litiumion-batterier med flytende elektrolytt.

Det er likevel fortsatt en god del lavere enn det forskere håper de vil kunne oppnå om noen år.

Svært stor kapasitet

Resultatet er likevel at man har kunnet pakke et energilager på hele 441 kilowattimer (kWt) inn i bussen.

Batteriet er ellers fritt for kobolt og skal være vesentlig mindre miljøskadelig i produksjon enn tradisjonell batteriteknologi.

Men Mercedes kan altså stolt uttale at de er først ute med faststoffbatteri som standard i et kommersialisert produksjonskjøretøy og derved ikler seg rollen som teknologileder på dette viktige området.

Ti års garanti

Mercedes tilbyr for øvrig en standard garanti på ti år eller totalt akkumulert effektuttak på 280 megawattimer (mWt).

Likevel har også Mercedes som alternativ den nye generasjonen NMC-batterier, litiumionbatterier som kan lades raskere enn faststoffbatteriene.

Disse har fortsatt den tradisjonelle kjemien som blant annet inneholder både nikkel og kobolt.

De har også høyere energitetthet enn forrige generasjon:

Hver av batteripakkene kan nå lagre 33 kWt, mot 24 kWt tidligere. Total kapasitet er 396 kWt.

Faststoff fortsatt ikke totalløsningen

Og litiumion-batteriene har altså fortsatt den fordelen at de kan lades raskere.

Med andre ord er faststoffteknologien antakelig ikke helt i mål med tanke på større utbredelse, eksempelvis i personbiler.

De to batteritypene av den nye generasjonen kommer også til å bli tilbudt i den allerede eksisterende el-bussen til Mercedes - eCitaro Solo, som ble lansert i 2018.