STIKKER AV: Vegvesenet vil nå ha virkemidler som kan gjøre det lettere å ta tungtransport som stikker av fra kontrollene. Bildet er fra en kontroll på Magnor i Hedmark i november. Foto: Statens Vegvesen
STIKKER AV: Vegvesenet vil nå ha virkemidler som kan gjøre det lettere å ta tungtransport som stikker av fra kontrollene. Bildet er fra en kontroll på Magnor i Hedmark i november. Foto: Statens Vegvesen

Vil stoppe sjåfører som stikker av fra kontroller

Nå vil vegvesenet ha blålys

Tungbilsjåfører som feier forbi kontroller skal nå få vegvesenet etter seg med blålys, håper Statens vegvesen. Den nye blågrønne regjeringen vil vurdere tiltaket.

Publisert

– Vi opplever at noen tungtransportsjåfører ikke stopper ved kontroller på kontrollstasjonene våre. Mange av dem som stikker av og kjører videre gjør det fordi de er klar over at de har brutt regelverket, og at en kontroll fører til problemer. De er derfor ikke interessert i å bli kontrollert, forteller Erik G. Tangen, vegvesenets fagleder for utekontroll i Stor-Oslo.

Trafikkfarlig tungtrafikk er et stort problem på veiene. Under kontroller blir tungtransportsjåfører knepet med regelbrudd som kan skape livsfarlige situasjoner på veiene.

Alle lovbryterne blir heller ikke tatt, fordi de ikke stopper når det er kontroller.

– Vi har ingen statistikk, men jeg opplever dette som et problem, sier Tangen.

Les også: Slik sto usikret last i vogntoget

Har ikke politimyndighet

Det er tungtransportsjåfører som stikker fra kontrollene. Problemet gjelder i liten grad personbiler.

I noen tilfeller forsøker kontrollørene å kjøre etter dem som suser forbi kontrollene. Men vegvesenet har ikke politimyndighet, ikke blålys, og de kan ikke bryte trafikkreglene ved å kjøre fortere enn fartsgrensen.

– Vi er svært opptatt av å ikke skape trafikkfarlige situasjoner. Men noen ganger klarer vi å ta igjen dem som ikke stopper, som når de må stoppe for rødt lys i et kryss, eller de er fremme der de skal laste eller losse varer, forteller Erik G. Tangen.

Noen ganger får vegvesenet også bistand fra politiet.

Les også: Vegvesenet tar snarveier for å bygge Oslo-bommer 

Blålys

Tollvesenet har i noen år hatt blålys på bilene sine. Tolldirektoratet mener blålys gjør Tollvesenets kontroller mer effektive, i tillegg til at sikkerheten blir bedre både for vanlige trafikanter og for Tollvesenets folk. Svenske tollere har hatt blålys i 20 år.

Blålys er også det virkemiddelet mange kontrollører i vegvesenet ønsker seg. I regjeringsplattformen, som den nye blågrønne regjeringen har lagt frem, heter det at regjeringen vil vurdere nye tiltak for å hindre at førere av kjøretøy unnlater å stoppe for vegvesenets kontroller.

– Vi mener det er hensiktsmessig å vurdere tiltak som kan bedre dagens situasjon, sier Henning Harsem, direktør for tilsyn og kontroll i Vegdirektoratet.

Les også: Sånn beholder du roen når du ser blålys i bakspeilet

Vil gebyrlegge

Den nye regjeringen ønsker også å vurdere om vegvesenet kan ilegge gebyr som reaksjon ved mindre alvorlige overtredelser i trafikken.

– I dag blir mange saker politianmeldt. Men vi ser at på noen områder kan det være mer hensiktsmessig med andre reaksjonsformer, som at vegvesenet kan gi forenklet forelegg eller gebyr, sier Harsem.