KOSTER EN MILLIARD: Nye Veier må sette opp veilys på alle motorveiene de bygger med fire felt, som på denne veistrekningen mellom Tvedestrand og Arendal i Aust-Agder. Foto: Geir Røed
KOSTER EN MILLIARD: Nye Veier må sette opp veilys på alle motorveiene de bygger med fire felt, som på denne veistrekningen mellom Tvedestrand og Arendal i Aust-Agder. Foto: Geir Røed

Mener veilys ikke er lønnsomt:

Får milliardregning for veilys

Veilys på alle motorveier fører til en ekstraregning på én milliard kroner, viser beregninger fra veiutbyggingsselskapet Nye Veier. Lys på motorveier er ikke lønnsomt, mener de.

Publisert Sist oppdatert

Samferdselsdepartementet har bestemt at alle landets firefelts motorveier skal bygges med veilys.

Det koster nær én milliard kroner ekstra i investeringer, drift og vedlikehold over en 20 års-periode, ifølge ferske beregninger fra veiutbyggingsselskapet Nye Veier.

Les også: Anbefaler å skrote bompenger og veibruksavgift

Over 900 millioner

Motor har fortalt at det blir ett unntak fra kravet om veilys: Den seks mil lange firefeltstrekningen fra Dal i Eidsvoll til Kolomoen i Hedmark ble som et prøveprosjekt bygget uten veilys – og Statens vegvesen vil ikke ettermontere veilys.

Dermed blir denne veien liggende i stupmørke.

Men utbyggingsselskapet Nye Veier får ikke unntak for veilyskravet på sine strekninger, og må nå bygge lysmaster på alle firefeltsveiene – også på strekningen fra Kolomoen og nordover mot Hamar, hvor de nå bygger ut.

Veilys på alle firefeltsveier som Statens vegvesen og Nye Veier skal bygges de kommende 12 årene koster samfunnet over 900 millioner kroner ekstra (850 millioner 2014-kroner), ifølge beregningene til Nye Veier.

Les også: Her blir E6-utbygging 60 år forsinket

– Ikke lønnsomt

De viser til at det i sammenlignbare land som Sverige, Danmark, England, Østerrike og Tyskland ikke er veilys på motorveiene utenfor byene.

Det er heller ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt med veilys, mener Nye Veier og viser til studier fra Transportøkonomisk Institutt (TØI), hvor det fremgår at antall drepte og skadde reduseres med 25 prosent, men hvor gjennomsnittsfarten også går opp – med tre prosent.

– Analysen til TØI viser at belysning ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt for trafikksikkerheten, selv ikke på motorveier med svært høy trafikk. Derfor er det krevende å forsvare bygging av veilys. Dessuten er det ikke miljøvennlig, heter det i rapporten fra Nye Veier.

Les også: Torild er Norges mest bereiste

Veilys også på tofeltsveier

Men Nye Veier har ikke fått medhold, og må bygge alle firefeltsveiene sine med full belysning.

– Vi vil ikke klage på avgjørelsen om at det skal være veilys, sier teknologi- og utbyggingsdirektør Anette Aanesland i Nye Veier til Motor.

Nye Veier og Statens vegvesen kan også måtte bygge veilys på to- og trefeltsveier med midtrekkverk.

– For disse veiene er veglys anbefalt. Det betyr at det bør være veilys på slike veier, og dette vil bli vurdert konkret i hvert enkelt tilfelle, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Vegdirektoratet til Motor.

Les også: Med disse elbilene skal VW knuse Tesla

NAF fornøyd

NAF er fornøyd med at landets bilister får veilys på firefelts motorveier. De mener dessuten at bygging av veilys fremover ikke blir så dyrt.

– Kostnadsberegningene som er gjort forutsetter bruk av gammel teknologi. Derfor blir kostnadene trolig lavere enn oppgitt med ny teknologi og bruk av ledlys. Kostnadene kan trolig reduseres ytterligere med intelligent veibelysning, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF.