KOSTBART SMUTTHULL: Her passerer 1500 kjøretøy daglig, ifølge Statens vegvesen. Nå håper de å få tettet smutthullet på Alfaset for godt. Foto: Lise Åserud, NTB / scanpix
KOSTBART SMUTTHULL: Her passerer 1500 kjøretøy daglig, ifølge Statens vegvesen. Nå håper de å få tettet smutthullet på Alfaset for godt. Foto: Lise Åserud, NTB / scanpix

Nå vil vegvesenet tette smutthullet:

Hver dag smetter 1500 kjøretøy gjennom dette hullet i bomringen

I snart 30 år har bilister sneket seg gjennom bomringen i Oslo – her på Alfaset i Groruddalen. Nå forsøker Statens vegvesen å tette hullet for godt, med en egen bom.

Publisert Sist oppdatert

Utrolig, men sant:

I snart 30 år, helt siden bomringen i Oslo åpnet i 1990, har bilister sneket seg gjennom smutthullet på Alfaset.

Ferske trafikktellinger utført av Statens vegvesen viser at 1500 tunge kjøretøyer daglig sniker seg gjennom bomringen bare på denne veistubben, som går over Banenors eiendom i Groruddalen.

Med dagens takster utgjør det nærmere en kvart million kroner – hver eneste dag. I løpet av et år blir det ca. 80 millioner kroner i tapte bompengeinntekter. På 30 år er beløpet formidabelt.

Les også: Har ikke plass – dropper takstskilt

Smutthull siden 1990

Smutthullet har vært kjent av bilistene og omtalt i mediene helt siden bomringen i Oslo ble åpnet i februar 1990. Allerede få dager etter åpningen, 12. februar 1990, skrev VG første gang om smutthullet.

28 ÅR SIDEN: Allerede i 1990 omtalte VG snikingen for første gang. Faksimile: VG
28 ÅR SIDEN: Allerede i 1990 omtalte VG snikingen for første gang. Faksimile: VG

Det har blitt etablert en bussgrav på veistubben, som heter 3. industrivei på Alfaset, og som binder sammen Alfasetveien og Terminalveien. Men bussgraven hindrer ikke bilistene.

– De aller fleste kjøretøyene som passerer er tunge kjøretøy, rett og slett fordi man må ha en bred bil for å komme over bussgraven, forteller Håkon Nordahl, kommunikasjonsrådgiver i Fjellinjen.

Men det er også en og annen personbil som prøver seg.

Les også: Tar snarvei for å bygge nye Oslo-bommer

Frykter inntektstap

Nå intensiveres arbeidet med å tette smutthullet. Like før jul vedtok Akershus fylkeskommune og Oslo kommune plassering av de totalt 84 bomstasjonene som nå kommer i og rundt Oslo.

Én av bomstasjonene skal erstatte bussgraven.

– Hull i bomringen medfører inntektstap. Med høyere takster er det fare for at trafikken gjennom hullene øker, heter det i en rapport fra sekretariatet for Oslopakke 3.

Men veieier Banenor og vegvesenet har foreløpig ikke kommet til enighet om etablering av bomstasjon.

– Det stemmer. Vi har ikke kommet til enighet. Men det er heller ikke uenighet. Banenor har ikke noe imot at det settes opp en bom der, forteller Morten Floberghagen, direktør for eiendom i Banenor.

Les også: Nå dobles antallet bomringer i Norge

Må stenge vei

Smutthullet på Alfaset er ikke det eneste vegvesenet og Fjellinjen sliter med.

I Gamlebyen, mellom Ekebergveien og Konows gate, er det en privat vei hvor det er gjennomkjøringsmulighet når de nye bommene i indre by kommer neste år.

Vegvesenet jobber nå med å få stengt denne veien.

MÅ STENGE: Denne veistubben i Gamlebyen må sperres for gjennomkjøring, mener Statens vegvesen. Foto: Statens Vegvesen
MÅ STENGE: Denne veistubben i Gamlebyen må sperres for gjennomkjøring, mener Statens vegvesen. Foto: Statens Vegvesen

– Erfaringen fra dagens bomring viser at der det er mulighet for snikkjøring for å unngå å betale passeringsavgift, der snikes det. Det gjør at bomstasjonene må plasseres slik at det ikke er mulig å snike, eller det må iverksettes tiltak som gjør at sniking ikke er mulig, heter det i rapporten fra sekretariatet for Oslopakke 3.

Betydelig

Ingen vet nøyaktig hvor stort inntektstap det er i alle smutthullene. Men det er betydelig.

Bare på Alfaset i Groruddalen har Statens vegvesen selv telt ca. 1500 tunge kjøretøy som daglig passerer uten å betale.

Tunge kjøretøy betaler nå mellom 100 og 200 kroner per passering i bomringen, avhengig av motortype og tid på døgnet. Med en gjennomsnittstakst på 150 kroner, utgjør inntektstapet på Alfaset ca. 225 000 kroner dagen og ca. 80 millioner kroner i året.

Neste år stiger takstene ytterligere, og tapene blir enda større dersom ikke smutthullet stenges.