MER AV DETTE? Dagens bompengesystem kan langt på vei måtte kasseres hvis Høyre-landsmøtet støtter forslaget fra programkomitéen. Foto: Espen Røst
MER AV DETTE? Dagens bompengesystem kan langt på vei måtte kasseres hvis Høyre-landsmøtet støtter forslaget fra programkomitéen. Foto: Espen Røst

Veiprising opp på Høyres landsmøte:

I helgen kan bompenge-systemet få nådestøtet

Norge kan ta et langt steg mot å skrote dagens bompenge-system denne helgen. Hvis Høyres landsmøte følger et programutvalgs forslag om å legge til rette for veiprising gjennom GPS-sporing, står Fremskrittspartiet alene om å ville bevare dagens ordning.

Publisert Sist oppdatert

I en såkalt storresolusjon som skal behandles på Høyres landsmøte på Gardermoen i helgen, heter det at Høyre vil «tilrettelegge for mer korrekt veiprising gjennom GPS-sporing forutsatt at personvernet ivaretas».

Helge Orten, partiets gruppeleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, sier riktignok til Aftenposten at man vil trekke erfaringer fra et prøveprosjekt innen tungtransporten og sikre personvernshensynet før man eventuelt går videre til personbiler.

Prinsipprogramkomitéen, anført av partiets nestleder Jan Tore Sanner, sier intet om veien fram til et eventuelt vedtak, men er krystallklar på konklusjonen.

Med flertall på landsmøtet blir Høyre det første regjeringspartiet som gjør et resolusjonsvedtak om veiprising.

De to største regjeringspartiene har vært lunkne til veiprising som prinsipp, av ulike grunner:

  • Fremskrittspartiet fordi partiet frykter ordningen vil komme på toppen av alle de eksisterende avgiftene, ikke minst de som besluttes lokalt. Senest i februar sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at spørsmålet om veiprising tar debatten på helt feil spor.

  • Høyre har ikke flagget like stor overbevisning om at dette vil komme som enda en avgift, men derimot vært bekymret ut fra personvernhensyn – i tillegg til at partiet har argumentert for at dagens system allerede tillater en stor grad av differensiering.

– Det vil være et stort og viktig vendepunkt om det største regjeringspartiet nå støtter veiprising. Veiprising er bra for bilistene, fordi det vil gi mye smartere og mer rettferdige avgifter enn i dag. Veiprising vil gjøre det billigere å eie og kjøre bil på landsbygda enn i dag, og det vil bety et farvel til dagens uintelligente passeringsavgifter i byene. Vi jobber for at dette vedtaket får flertall på Høyres landsmøte, sier informasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal.

Saken skal etter planen behandles fredag ettermiddag.

Les også: «Dagens bompengenivå tvinger oss til å tenke nytt»

Ventet lenge

– Nå må regjeringen få på bordet utredningen om satellittbasert veiprising på tunge kjøretøy. Den har vi ventet på lenge. Deretter må vi komme oss videre på personbiler. Det er blant annet en stor jobb å gjøre på personvernsiden. For eksempel: Hvem skal ha adgang til kjøredataene og hvor lenge skal de lagres. Vår inngang til dette er at det er utfordringer som lar seg løse. Det vi har diskutert som viktigst er å få plass en sletteplikt av personinformasjon, slik at det ikke finnes databaser som forteller hvor din bil har vært, sier Sagedal.

Alle de andre partiene, også Venstre, har tidligere markert støtte til veiprisingsidéen.

– Bompengenivået er i enkelte områder nå så høyt at vi mener det må ses på andre og mer effektive måter å finansiere vei- og kollektivutbygging på i Norge, sa Eirik Sivertsen (Ap) til Motor i høst.

Les også: Vil krabbe før han går

Urimelig

Beregninger fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at staten nå tar inn 80 øre i avgifter for hver kilometer vi kjører. Men minst like viktig, i følge opposisjonen:

– Nå har vi en ordning der en person som kjører 1 km risikerer å betale akkurat like mye som en som kjører 10 km, det er ikke rimelig, sier Geir Pollestad (Sp).

Det synet får støtte fra NAF.

– Veiprising flytter avgiftene fra kjøp og eie til kjøring og bruk. Veiprising er derfor en mye mer intelligent og elegant løsning på å ta inn avgifter enn dagens bomstasjoner. Det er i praksis et svært finmasket system som bygger på prinsippet om at man betaler for den belastningen man faktisk påfører, og ikke for hvor mange bomstasjoner man passerer, sier Sagedal.

– Det skal samlet sett ikke bli dyrere enn i dag, det er et ufravikelig premiss fra NAF og det opplever jeg at Høyre er enig i. Hva man betaler vil varierer med hvor du kjører, hva du kjører og hvor mye du kjører, sier hun.

Les også: «Vi bør skrote dette systemet»

Vil ikke

– Vi vil ikke åpne for enda en måte å avgiftslegge bilistene på, sa samferdselsminister Solvik-Olsen senest i en debatt på NRK i slutten av februar.

Men Høyre-landsmøtet kan gi ham litt av hvert å snakke med regjeringskollegene om.

I resolusjonsteksten heter det nemlig at skattefordelene for el-bil skal videreføres for engangsavgift og merverdiavgift, men at man ytterligere vil skjerpe «engangsavgiften for fossile biler».

Høyre vil samtidig vurdere å øke vrakpanten for å øke utskiftingstakten i bilparken, også det et punkt hvor partiet tidligere har uttrykt visse forbehold.