HOLDER FARTSGRENSEN: Første kvartal i 2016 tok UP nesten 4.000 færre bilførere for å bryte fartsgrensen enn i samme periode i fjor. Foto: Rune Korsvoll
HOLDER FARTSGRENSEN: Første kvartal i 2016 tok UP nesten 4.000 færre bilførere for å bryte fartsgrensen enn i samme periode i fjor. Foto: Rune Korsvoll

Fartskontroller 1. kvartal

UP har tatt 4.000 færre for å kjøre for fort

Politiet tar stadig færre for å kjøre for fort. I første kvartal i år ble 18.188 bilfører tatt for fartsovertredelser. Dette er nesten 4000 færre enn for to år siden. Tallet på bilførere som kjører så fort at lappen ryker, er imidlertid nesten konstant.

Publisert

Les også: 198.000 av oss tatt for lovbrudd i trafikken

Det er nye tall fra Utrykningspolitiet som motor.no har fått tilgang til som viser dette. Første kvartal 2014 ble 21.900 bilførere tatt for fortkjøring i kontroller utført av UP og de lokale lensmannskontorene. I år altså 18.188. Ser vi på tallene fra fotoboksene (Automatisk Trafikk Kontroll - ATK) er tendensen den samme: I 2014 ble 94.066 bilførere tatt for å overskride fartsgrensen, i 2015 hadde dette sunket til 90.827.

 – Vi har sett over tid at gjennomsnittsfarten på veien har gått noe ned. At antallet har gått såpass mye ned, har nok også sammenheng med at vi har fått flere veier med 110 km/t fartsgrense og at mange moderne navigasjonsanlegg har varsling for fotoboksene langs veiene., sier UP-sjef Runar Karlsen til motor.no.

Han er slett ikke lei seg for at færre kjører for fort.

Les også: 9.000 bilskilt stjeles hvert år

Når det gjelder de bilførerne som kjører så fort at førerkortet blir beslaglagt, ser vi ikke den samme nedgangen. Første kvartal i år gjaldt dette 1.124 bilførere.

Fartsovertredelser 1. kvartal

 2014             2015             2016

21.900         18.646         18.188

Førerkortbeslag

1.244              1.107           1.124