RUSKJØRING: Stadig flere blir tatt mens de kjører i ruspåvirket tilstand. Men stadig færre er unge. Foto: Shutterstock
RUSKJØRING: Stadig flere blir tatt mens de kjører i ruspåvirket tilstand. Men stadig færre er unge. Foto: Shutterstock

Tallene som gleder politiet:

Flere kjører i rus, men mange færre er unge

Stadig flere pågripes mens de kjører bil i ruspåvirket tilstand. Men det som gleder politiet er at stadig færre av dem er unge.

Publisert Sist oppdatert

En oversikt Motor har fått fra Utrykningspolitiet viser en klar tendens gjennom de siste 12 årene:

Stadig færre unge under 25 år blir tatt mens de kjører i ruspåvirket tilstand.

For 13 år siden, i 2005, ble 2642 ungdommer og unge voksne tatt av politiet. De påfølgende 12 årene har antallet gått gradvis ned, og totalt blitt redusert med 22 prosent.

I 2017 ble 2048 unge under 25 år tatt mens de kjørte påvirket med ulovlig mengde alkohol, narkotika eller legemidler.

Kjøring i ruspåvirket tilstand

Antall i 2005

%-andel 2005

Antall i 2017

%-andel 2017

Endring, i tall

Endring, i prosent

Unge under 25 år

2642

31

2048

21

-594

-22

Voksne over 25 år

5978

69

7546

79

1568

26

Sum

8620

100

9594

100

974

11

Atferdsendring

– Vi tror innføring av doble prikker er en viktig årsak til nedgangen blant unge førere, i tillegg til bedre kjøreopplæring og en atferdsendring, sier assisterende sjef i Utrykningspolitiet Roar Skjelbred Larsen – og legger til:

– Tidligere var ungdom overrepresentert i denne statistikken.

Ikke bare har totaltallene gått ned. Også andelen unge fyllekjørere faller kraftig. I 2005 var 31 prosent av fyllekjørerne ungdom under 25. I 2017 var andelen unge på bare 21 prosent.

Les også: Derfor dør flere menn i trafikken

Økning for voksne

Økningen står voksne i alle aldersgrupper for. Det er en økning i antallet fyllekjørere både blant yngre voksne (25-44 år), middelaldrende (45-64 år) og blant de eldre (over 65 år).

Totalt har 26 prosent flere voksne blitt tatt for å kjøre bil i ruspåvirket tilstand i perioden 2005 til 2017.

Årsaken er blant annet bedre kontroller som avslører flere.

– Politiet har et særdeles stort fokus på kjøring i ruspåvirket tilstand. Dessuten har det vært et kraftig teknologiløft spesielt de siste fire-fem årene, hvor vi ber om spyttetester i kontrollene våre. En spyttetest gir oss en indikasjon på om det brukes narkotika eller legemidler, sier Kai Voldengen, distriktsleder for distrikt Øst i Utrykningspolitiet.

Mest legemidler

En undersøkelse fra 2016-17 viser at det ikke er alkohol som dominerer ruskjøringen. Tvert imot.

Av 10 rusede sjåfører, bruker seks legemidler som ikke skal brukes ved bilkjøring, tre er påvirket av narkotiske stoffer, mens bare én av 10 ruspåvirkede bilister har ruset seg med alkohol over grensen på 0,2 promille.

Les også: Mangler 1800 km trygg vei