MINDRE ALVORLIG: Lovlig mobilbruk reduserer sjåførens oppmerksomhet i trafikken, men gir også lavere fart og stressnivå. Dette gir flere, men færre alvorlige, ulykker, mener to norske forskere.
MINDRE ALVORLIG: Lovlig mobilbruk reduserer sjåførens oppmerksomhet i trafikken, men gir også lavere fart og stressnivå. Dette gir flere, men færre alvorlige, ulykker, mener to norske forskere.

Norske forskere i ny rapport:

Mobilbruk i bilen gir færre alvorlige ulykker

To norske forskere har laget en modell som sannsynliggjør at mobilbruk i bilen reduserer risikoen for å havne i alvorlige ulykker. Brukeren kjører saktere og får gitt nødvendige beskjeder som senker stressnivået.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Det er en vanlig oppfatning at uoppmerksomhet knyttet til blant annet mobilbruk, er skyld i alvorlige ulykker. Ny forskning viser det motsatte, melder TØI-nettstedet Samferdsel.

Hvert år blir flere enn 100 personer drept på veiene. Flere enn 600 blir hardt skadde på vegene.

Forskerne Finn Jørgensen og Thor-Erik Sandberg Hanssen ønsker å nyansere bildet av årsakene til dette. De to er henholdsvis professor og førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, Nord universitet.

I en artikkel de nylig har publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Economics of Transportation, konkluderer de blant annet med følgende: 

«Selv om radiolytting, mobiltelefonbruk og passasjerer i bilen med stor sannsynlighet reduserer sjåførenes konsentrasjon, og dermed også deres kjøreferdigheter, kan disse faktorene allikevel virke positivt på trafikksikkerheten.»

Halvert mobilbruk

Nordmennene har utarbeidet en økonomisk modell som gjør det mulig å analysere hvordan sjåføren påvirkes når han har passasjerer, lytter til radio/stereo eller bruker mobil etter gjeldende forskrifter.

I undersøkelsen refererer de blant annet til nyere forskning som viser at forbud mot bruk av håndholdt mobiltelefon har halvert mobilbruken, uten at det har vært mulig å påvise noen effekt på antall ulykker eller dødsfall i trafikken. 

Her er hovedlinjene i det Jørgensen og Sandberg Hanssen kom fram til:

RADIOLYTTING: Her trekker to effekter i hver sin retning. I utgangspunktet svekkes de fleste sjåførers oppmerksomhet, som igjen øker sannsynligheten for å bli involvert i en trafikkulykke.

Samtidig er det rimelig å anta at sjåføren får det mindre travelt og senker farten, hvis han liker det han hører. Dét reduserer ulykkesrisikoen og gjør en potensiell ulykke mindre alvorlig.

Radiolytting vil med stor sannsynlighet fører til flere ulykker, men færre alvorlige. I tillegg kan radioen gi informasjon om vanskelige kjøreforhold, køer og stengte veier. Det er positivt for trafikksikkerheten.

BRUK AV MOBILTELEFON: Dette svekker sjåførenes oppmerksomhet og kjøreferdigheter i større grad enn ved radiolytting. Det krever større kognitiv kapasitet å holde en telefonsamtale i gang enn passivt å høre på radio.

De fleste er trolig klar over dette og senker hastigheten ved mobilbruk. Uansett kan resultatet bli at mobilbruk – som med radiolytting – fører til flere ulykker, men færre alvorlige.

En opplagt fordel med mobilbruk er at sjåførene kan gi beskjed dersom de blir forsinket til avtaler. Enten det er middagen som venter, jobbmøtet eller konsultasjonen på sykehuset. Dette reduserer stresset og farten. Det er bra for trafikksikkerheten.

PASSASJERER I BILEN: Det vil naturlig nok oppleves ekstra ille å skade ektefelle, barn, slektninger eller venner. I slike situasjoner er man derfor ekstra påpasselig med å unngå ulykker og holde en relativt lav hastighet. Dermed vil ulykkesrisikoen reduseres. En økning i antall passasjerer vil isolert sett trekke i samme retning.

Sjåførene påvirkes også av hvor hensynsfulle passasjerene er. Hvis de lar være å prate med sjåførene når de forstår det ikke passer, men prater hyggelig når sjåføren selv tar initiativ, vil dette bidra til lavere hastighet og bedre trafikksikkerhet – selv om sjåførene kanskje blir litt mindre konsentrerte.

Er derimot passasjerene lite hensynsfulle og bråker, som for eksempel sjåførenes egne barn, trekker det i retning av svekket trafikksikkerhet. Både fordi sjåførene blir distraherte og fordi de ønsker å komme raskere frem, noe som igjen fører til økt hastighet.