FARLIGERE I BY: 42 prosent av byboerne bor i områder som er trafikkfarlige for barn. Foto: Tom Hansen
FARLIGERE I BY: 42 prosent av byboerne bor i områder som er trafikkfarlige for barn. Foto: Tom Hansen

Nye SSB-tall om barn og trafikk:

Så mange bor i trafikkfarlige områder

34 prosent av befolkningen bor i områder som er trafikkfarlige for barn, ifølge SSB.

Publisert Sist oppdatert

Tallene kommer fram i  Levekårsundersøkelsen til  Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er i byene andelen er størst, med en andel på 42 prosent. I spredtbygde strøk ligger andelen på 25 prosent.

Halvparten av dem som oppgir at de bor i trafikkfarlige områder er unge aleneboere under 25 år.

12 prosent oppgir at de er plaget av støy fra gate eller vei, fly, bedrifter eller bygge- og anleggsvirksomhet når de oppholder seg utenfor boligen.

9 prosent av unge aleneboere oppgir at de får søvnproblemer på grunn av støy.

Les også: Over halvparten av barna er festet feil i barnesetet

Andelen som er plaget med kriminalitet, vold eller hærverk i boområdet er størst i byene, med 7 prosent.

Til sammenligning oppgir kun 1 prosent av dem som bor spredtbygd at de er plaget med samme type problemer.

(©NTB)