LETTERE Å SJEKKE: Den nye tjenesten gjør det mulig for deg å sjekke forurensingen langs spesifikke veistrekninger. Foto: Jon Olav Nesvold, NTB Scanpix
LETTERE Å SJEKKE: Den nye tjenesten gjør det mulig for deg å sjekke forurensingen langs spesifikke veistrekninger. Foto: Jon Olav Nesvold, NTB Scanpix

Enklere å sjekke luftkvaliteteten:

Nå sjekkes hele Norge for svevestøv

Hele landet er nå dekket av varslingstjenesten «Luftkvalitet i Norge» der du får vite hvor mye svevestøv og forurensning det er i lufta i dag og i morgen.

Publisert Sist oppdatert

Nivået på forurensning kan leses enten som graf eller kart. I byer og tettsteder kan du for eksempel følge forurensingsnivået langs veiene.

Folk som sykler eller bor langs trafikkerte veier, eller har helseproblemer, kan ha stor nytte av tjenesten.

Du søke helt ned til mindre, lokale områder og spesielle veistrekninger, for eksempel Kirkegata i Oslo.

Les også: Denne totalskadde bilen endte på kjøreskole

Lilla er verst

– Luftvarslingen vil gjøre det enklere å arbeide med luftkvalitet på en god måte, slik at vi kan gjøre treffsikre tiltak når vi trenger det, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen

Skalaen går fra grønt til lilla. Det varsles for fint svevestøv og summen av grovt og fint svevestøv fra vedfyring og veitrafikk, nitrogendioksid fra biler på bensin eller diesel og ozon.

Varslene lages daglig hos Meteorologisk institutt. De kombinerer værmodellene med utslippsdata, for eksempel fra veitrafikk.

– I dette samarbeidet er det første gang vi gjør beregninger av luftkvalitet for Norge ned på et slikt detaljnivå, sier avdelingsleder Hilde Fagerli i avdeling for klimamodellering og luftforurensning ved Meteorologisk institutt.

Les også: «Resten av verden vil følge Norges løsninger»

Hver kommune

Det er også meningen at kommunene skal bruke tjenesten, både for å få bedre oversikt og for å informere innbyggere.

Hvis det varsles høy forurensning, kan man også lese i den samme tjenesten hvilke hensyn man må ta for å ferdes utendørs.

– Helserådene gjør at personer som er sårbare for luftforurensning, har mulighet til å tilpasse aktivitetene sine ved ulike nivåer av luftforurensning, sier seniorforsker Marit Låg på Folkehelseinstituttet.

(©NTB)