MINDRE FART: – For å redde flere på veiene må farten ned, sier avdelingsdirerktør Guro Ranes i Statens vegvesen. Foto: Knut Opeide
MINDRE FART: – For å redde flere på veiene må farten ned, sier avdelingsdirerktør Guro Ranes i Statens vegvesen. Foto: Knut Opeide

Statens Vegvesen har kartlagt dødsulykkene:

Feil hos føreren er hovedgrunn for dødsulykker

Ulike former for førerfeil er hovedgrunnen for de fleste dødsulykkene på norske veier. I mer enn 4 av 10 ulykker er manglende førerdyktighet medvirkende faktor til utfallet, konkluderer Statens vegvesen.

Publisert Sist oppdatert

– Ofte er dette et resultat av en kombinasjon av liten erfaring og kunnskap, noe som fører til feilvurderinger og uansvarlig adferd. Manglende informasjonsinnhenting går igjen, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

Dette er hovedfunnet i Statens vegvesens dybdeundersøkelser av 102 dødsulykker med 106 omkomne på norske veier i 2017, i følge en pressemelding.

Les også: Lite søvn firedobler ulykkesrisikoen

En eller flere faktorer knyttet til manglende førerdyktighet har medvirket til 44 dødsulykker i 2017. Det er mange faktorer som kan medvirke til at en dødsulykke skjer. Forhold knyttet til vei og veimiljøet kan ha medvirket i 32 prosent av ulykkene.

– Veien er nesten aldri utløsende faktor i seg selv. Men når en ulykke først oppstår, er veiforhold medvirkende til å forsterke et allerede uheldig hendelsesforløp. Viktigste faktorer er veiens linjeføring, sikthindringer og tilstanden på veidekket, sier Ranes.

Undersøkelsene viser at høy fart etter forholdene eller godt over fartsgrensene er medvirkende faktor i 31 prosent av dødsulykkene.

Les også: Må bygge 1800 km trygg vei

– Etter noen år med kraftig økning i fartsulykkene har farten nå stabilisert seg. Men likevel er det for mange fartsulykker. Sammenhengen mellom fart og alvorlige ulykker er godt dokumentert. Vi har over de siste årene sett en positiv utvikling i overholdelse av fartsgrensene. Men for å redde flere på veiene må farten ned på norske veier, sier Ranes.

Møte- og utforkjøringsulykker dominerer ulykkesbildet i 2017 med mer enn 70 prosent av alle dødsulykkene og antall omkomne.

Andre nøkkeltall:

  • 47 mistet livet i møteulykker i 2017, mens 29 omkom i utforkjøringsulykker.

  • 12 fotgjengere, 10 syklister og 20 mc-førere omkom på veiene i 2017.

  • 69 prosent av de omkomne var menn, mens 31 prosent var kvinner.

  • 25 prosent av omkomne i bil brukte ikke bilbelte.

  • To av 20 omkomne på MC brukte ikke hjelm eller brukte hjelmen feil.

  • Fem av ti omkomne på sykkel brukte ikke hjelm.

Ett eller flere forhold ved vei og veimiljø, som farlig sideterreng eller dårlig rekkverk, har vært medvirkende til skadeomfanget i 24 prosent av dødsulykkene.

Du finner hele dybdeanalysen her.