LAVESTE ANTALL DREPTE: 2017 hadde det laveste antall trafikkdrepte noensinne. Kartet til høyre viser stedene for dødsulykkene. Foto: Audun Braastad/NTB scanpix (foto) og SSB (grafikk)
LAVESTE ANTALL DREPTE: 2017 hadde det laveste antall trafikkdrepte noensinne. Kartet til høyre viser stedene for dødsulykkene. Foto: Audun Braastad/NTB scanpix (foto) og SSB (grafikk)

Nye SSB-tall om historisk trafikkår:

Denne aldersgruppen er mest utsatt i trafikken

Det har ikke vært færre omkomne i trafikken siden 1947 enn det var i fjor, i følge SSB. 2017-tallene viser at 16-åringene er mest utsatt for dødsfall og alvorlige skader.

Publisert Sist oppdatert

106 personer omkom i dødsulykker på norske veier i fjor, mens 667 ble hardt skadd. Det skriver i Statistisk sentralbyrå i en gjennomgang av ulykkestallene for 2017.

Antall drepte i trafikken falt med 29 fra 2016, mens det var en svak økning i antall hardt skadde (11 personer), ifølge SSB-tallene. Det var 4246 lettere skadde, omtrent 370 færre enn i 2016.

Ikke siden 1947 har de fatale trafikkulykkene vært færre. Da ble 94 drept og 640 skadd, men trafikkmengden var da dramatisk mye lavere.

Også i de andre nordiske landene er det betydelige fall i dødstallene:

  • Sverige 253 omkomne (mot 270 i 2016)

  • Danmark 183 omkomne (mot 211 i 2016)

  • Finland 212 omkomne (mot 258 i 2016)

Les også: Slik får du maks rabatt i bomstasjonene

I hele EU-området omkom 25.300 på veiene i 2017, ca. 300 færre enn året før. SSB skriver at det ville vært nær 15.000 færre drepte i EU-landene hvis området hadde hatt samme ulykkesrisiko som Norge.

For tredje år på rad var Norge ifjor Europas mest trafikksikre land.

Les også: Dette er verdens mest trafikksikre land

SSB skriver videre at 16-åringene skiller seg ut som aldersgruppen med de høyeste ulykkestallene. Blant 16-åringene var 43 omkomne og hardt skadde per 100 000 innbyggere i 2017, mens det blant de ett år eldre var 34,9.

Nest høyest risiko etter denne målingen hadde 83-åringene med 36,2 drepte og hardt skadde per 100 000 innbygger.

Flest omkomne sitter i bil

Blant de 106 drepte var det 51 bilførere og 12 passasjerer, mens antallet drepte motorsyklister var 20. Dødstallene blant MC-førerne har ligget stabilt rundt 20 de siste fire årene.

Blant de myke trafikantene var det reduksjon i antall omkomne:

  • 9 syklister omkom (ned fra 12 i 2016)

  • 11 fotgjengere omkom (ned fra 15 i 2016)

Samtidig var det en reduksjon i antallet utforkjøringer med dødelig utgang, ned fra 40,7 prosent i 2016 til 27 prosent i 2017. Møteulykkene økte derimot fra 31,1 til 45 prosent.

Les også: Syklistene er mest utsatt i trafikken

Dødsulykkene skjer utenfor byene

Av de 106 som ble drept i trafikken i 2017, omkom 80 prosent utenfor tettbygd strøk (84 personer).  Drøyt halvparten av disse omkom i en møteulykke.

13 personer omkom i ulykker hvor vogntog var innblandet, mot 15 i 2016. Ni av de omkomne satt i en personbil og 1 i vogntog. I alt var 111 vogntog innblandet i en trafikkulykke med personskade, mot 137 i 2016, skriver SSB.

Les også:  «Myndighetenes håndtering av tunnelbranner står til stryk»