GAMLE BYBRO: Broen er et av Trondheims mest karakteristiske kjennetegn. Broen med de utskårne portalene slik den står i dag, ble bygget i 1861 av Stadsingeniør Carl Adolf Dahl. Foto: Willy Haraldsen
GAMLE BYBRO: Broen er et av Trondheims mest karakteristiske kjennetegn. Broen med de utskårne portalene slik den står i dag, ble bygget i 1861 av Stadsingeniør Carl Adolf Dahl. Foto: Willy Haraldsen

Norges beste omveier

Rundt Byneset til Trondheim

Veien langs Byneset via Trondheim til Stjørdal er full av historie. Her er heksebrenning og middelalderkirker. Vi besøker Nidarosdomen og Lykkens portal. Fra Hommelvik følger vi kyststien med bademuligheter og fiske.

Publisert

Den gamle hovedferdselsåren var fjorden. Det er ingen dum ide å kjøre så nær den som mulig om du skal til Trondheim. Utgangspunktet for  turen er rundkjøringen på Klett. Her møtes E6 og E39, men vi skal fortsette mot nord langs FV707.

Veifakta: Omveien følger FV707 fra Klett. Den tar til venstre på Hangerslettvegen og følger FV831 til Rye. Videre FV707 til Flakk og FV715 til Trondheim. Nord for Trondheim følger turforslaget FV950/Malvikvegen til FV24, FV705 og E6 ved Hell. Strekningen er ca. 103 km og kjøretiden 2 time og 18 minutter ifølge NAF Ruteplanlegger.

Det var nok en annen bygd Johan Bojer hadde i tankene da han skrev «Den siste viking», men i vårt hode var det åkrene på Byneset som bølget seg i solfaldssangen. Vi har selvfølgelig ikke foretatt noen oppmåling, men vi får en følelse av at vi passerer flere dekar med dyrket mark i løpet av noen få kilometer enn det vi har sett gjennom hele Gudbrandsdalen og fjellbygdene i Trøndelag.

Saken er hentet fra boka Norges beste omveier. Les mer om boka her

GANSKE SNART får vi Leinstrand kirke på venstre side. Den stod ferdig i 1673, tre år etter at en av de siste heksebrenningene i Norge fant sted.

HEKSEBRENNING: Lisbet Nypan var fra Leinstrand, og en av de siste som ble brent på bålet for hekseri i Norge. Kirka stod ferdig tre år etter at hun ble henrettet.
HEKSEBRENNING: Lisbet Nypan var fra Leinstrand, og en av de siste som ble brent på bålet for hekseri i Norge. Kirka stod ferdig tre år etter at hun ble henrettet.

 

Lisbet Nypan og mannen Ole var fra Leinstrand. Hun var kjent for å kunne helbrede folk mot betaling, og mange mente at hun hadde gjort dem friske. Men folk var også redd for at hun kunne kaste sykdommer på dem, og etterhvert ble hun dømt for heksekunster og brent på bålet, mens mannen hennes ble halshugget. Det er usikkert akkurat hvor hun ble henrettet, men kanskje ble kirka bygd som en bot for denne ugjerningen.

Norges beste omveier: Villmarksveien gjennom Østfold

LITT LENGRE FRAM, ved skiltet til Fjøsvollan, er avkjøringen til gården Moe med gårdsbutikk med ølbryggeri.

Sundet gård ligger ca. fem kilometer fra Klett. Gården er opprinnelig fra 1100-tallet og har vært gjestgiveri og skysstasjon med ferjing over elva Gaula. Her er det muligheter for overnatting, og vertskapet serverer gjerne tradisjonskost til alle måltider. Sundet gård har Olavsrosa.

SUNDET GÅRD: Gården fra 1100-tallet drev gjestgiveri og skysstasjon med ferjing over elva Gaula. Foto: Sundet Gård
SUNDET GÅRD: Gården fra 1100-tallet drev gjestgiveri og skysstasjon med ferjing over elva Gaula. Foto: Sundet Gård

Her ferdes vi i et område med et rikt fugle- og planteliv. Her er naturstier og gode parkeringsmuligheter ved fugletittertårnet mot utløpet av elva Gaula. Gaulosen er en av de veldig få uberørte, store elveutløpene i Nord-Europa og et viktig hvile- og beiteområde for fugler.

Ved Spongdal svinger vår omveg inn på Hangerslettvegen. Vi skal følge FV831 rundt Byneset til Rye, og underveis skal vi stoppe ved Byneset kirke.

MIDDELALDERKIRKE: Byneset kirke ble viet til helgenen St.Mikael og ble innviet ca. 1180. Foto: Per Roger Lauritzen
MIDDELALDERKIRKE: Byneset kirke ble viet til helgenen St.Mikael og ble innviet ca. 1180. Foto: Per Roger Lauritzen

 

Dette er en gammel steinkirke, også kalt St. Michaelskirken på Stein. Denne ble innviet ca. 1180.

Ved Rye er vi tilbake på FV707 som vi følger til Flakk. Ved Flakk ligger fergeleiet med ferge over Trondheimsfjorden til Fosen, og veien skifter til Trondheim og er skiltet med RV715. På vei mot byen passerer vi tettstedet Trolla. Tidligere var dette et industristed, og Trolla Bruk var viktig for stedet. Bruket ble grunnlagt i 1840 og nedlagt i 1988.

Trondhjem – Nidaros – Trondheim
Trøndernes hovedstad har også vært Norges hovedstad, og i perioder har byen hatt navnet Nidaros, sist i en kort periode rundt 1930. Før denne navnendringen hadde navnet vært Trondhjem.

At byen skulle hete Nidaros, var imidlertid ikke flertallets ønske, så etter en opprivende navnestrid ble saken tatt opp på ny i Stortinget. Resultatet ble en ny lov av 6. mars 1931 med virkning fra samme dag. Stortinget hadde ombestemt seg. Byen skulle hete Trondheim.

IDYLLISKE BAKKLANDET: Her i den godt bevarte trehusbebyggelsen i Trondheim, bodde håndverkere, småkjøpmenn og arbeidsfolk. På 60-tallet var det planer om å rive hele området, men omfattende protester førte fram, og bydelen ble reddet. Foto: CH – Visitnorway.com
IDYLLISKE BAKKLANDET: Her i den godt bevarte trehusbebyggelsen i Trondheim, bodde håndverkere, småkjøpmenn og arbeidsfolk. På 60-tallet var det planer om å rive hele området, men omfattende protester førte fram, og bydelen ble reddet. Foto: CH – Visitnorway.com

 

Vi skal ikke ramse opp alle attraksjoner Trondheim har å by på, og vi skal heller ikke lage en rute gjennom byen. Denne blir i stor grad bestemt av de steder du velger å besøke. Vi vil imidlertid anbefale at du besøker Sverresborg på veien inn mot byen og Ringve Museum på veien ut av byen.

Skulle du velge å legge turen om Sverresborg, må du følge veiskilting mot Byåsen og Sverresborg.

Sverresborg ligger rundt ruinene av kong Sverres middelalderborg. Den viser hvordan trønderne bodde, levde og arbeidet på 17- og 1800-tallet i Trøndelag. Haltdalen stavkirke (1170) er en av attraksjonene. På Sverresborg finnes mange tilbud for barn og voksne.

Vertshuset Tavern fra 1739 er ett av Trøndelag Folkemuseums spisesteder. Stedet har en helt spesiell atmosfære som må oppleves. Her kan en få servert tradisjonell, norsk mat som klubb og fiskekaker. Det er gangavstand til de fleste attraksjoner i Trondheim sentrum. Vår anbefaling er derfor at du parkerer bilen og nyter dagen. Unntaket er Tyholttårnet. Et godt alternativ er å besøke dette på veien mot Ringve Museum.

LANDEMERKER: Både TV-tårnet på Tyholt (t.v.) og minnesmerket over Olav Tryggvason på torget i Trondheim, markerer seg i terrenget. Tyholttårnet er 124 meter høyt, og 74 meter over bakken finner du en roterende restaurant. Foto: Wikimedia og Willy Haraldsen
LANDEMERKER: Både TV-tårnet på Tyholt (t.v.) og minnesmerket over Olav Tryggvason på torget i Trondheim, markerer seg i terrenget. Tyholttårnet er 124 meter høyt, og 74 meter over bakken finner du en roterende restaurant. Foto: Wikimedia og Willy Haraldsen

 

Gatelangs i Trondheim
I hjertet av Trondheim ligger Norges nasjonalhelligdom, Nidarosdomen. Allerede i 1070 startet man å bygge Kristkirken i Nidaros som den ble kalt i middelalderen. Kirken ble reist over Olav den helliges grav og har vært et viktig besøksmål for mennesker fra fjern og nær i århundrer.

KRISTKIRKEN I NIDAROS: Nidarosdomen er Nordens største middelalderbygning og en av Norges største severdigheter. Foto: Per Roger Lauritzen
KRISTKIRKEN I NIDAROS: Nidarosdomen er Nordens største middelalderbygning og en av Norges største severdigheter. Foto: Per Roger Lauritzen

 

Nidarosdomen er Nordens største middelalderbygning, 101 m lang, 50 m bred, og er gotikkens store minnesmerke i Nord-Europa. En smal trapp med 172 trinn fører opp til tårnet. Vel oppe kan du nyte en flott utsikt over byen. Nidarosdomen er som en stor skattkiste full av vakre kunstverk.

Erkebispegården ligger vegg i vegg med Nidarosdomen. Den ble påbegynt i andre halvdel av 1100-tallet. Den er Nordens eldste verdslige bygning og et av de best bevarte anlegg av sitt slag i Europa. Erkebispegården var erkebiskopens bolig frem til reformasjonen i 1537. Museet i Erkebispegården viser originalskulpturer fra Nidarosdomen og funn fra arkeologiske utgravninger.

Munkegata starter ved Nidarosdomen, og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum ligger i Munkegata 5. De historiske samlingene viser møbler, sølv, glass og kunsthåndverk fra 1500-tallet til i dag. Klassikere fra hele Europa og 1900-tallets kunsthåndverk og design er spesielt vektlagt. Her vises også arbeider av tre kvinnelige kunstnere: Hannah Ryggens og Synnøve Anker Aurdals billedtepper og Benny Motzfeldts glasskunst. En helt spesiell Japan-avdeling og skiftende utstillinger med ulike tema har museet også.

NIDELVA: Elven renner gjennom Trondheim, og på begge sider ligger de fargerike pakkhusene. De eldste bevarte bryggene er hovedsakelig fra 1700-tallet og ligger mellom Gamle bybro og Bakke bru. Foto: Colourbox
NIDELVA: Elven renner gjennom Trondheim, og på begge sider ligger de fargerike pakkhusene. De eldste bevarte bryggene er hovedsakelig fra 1700-tallet og ligger mellom Gamle bybro og Bakke bru. Foto: Colourbox

  

Tett mellom severdighetene
Rusler vi videre, kommer vi til Torvet. Torvet er det sentrale torget i Trondheim og er et resultat av Johan Caspar de Cicignons byplan fra 1681. I 1921 ble det reist en statue over byens grunnlegger Olav Tryggvason. Olav Tryggvason-monumentet var laget av Wilhelm Rasmussen. I 1930 ble det laget et solur på bakken rundt statuen der søyle-skyggen utgjør langviseren i uret.

Når vi så kan fortelle at Stiftsgården ligger i Munkegata 23, og at Ravnkloa, der båten til Munkholmen (se ramme) starter, ligger nederst i Munkegata, forstår du at her ligger mange attraksjonene tett samlet.

Stiftsgården ble bygd i årene 1774-1778 som bolig for enkefrue og kammerherrinne Cecilie Christine Schøller. Stiftsgården blir regnet som Nordens største trepalé med sine ca. 140 rom på tilsammen 4000 kvadratmeter. I dag er dette Kongens og Dronningens offisielle residens i Trondheim. Stiftsgården er åpen for omvisning, men med forbehold om kongelig besøk. Besøkene skjer bare i følge med omviser.

LYKKENS PORTAL: Gamle Bybro fører deg til idylliske Bakklandet. Foto: CH - Visitnorway.com
LYKKENS PORTAL: Gamle Bybro fører deg til idylliske Bakklandet. Foto: CH - Visitnorway.com

  

Gamle Bybro er ved Kjøpmannsgata, og heller ikke hit er det stor avstand. Gamle Bybro er et av Trondheims karakteristiske kjennetegn. Broen går over Nidelva fra Kjøpmannsgata til Bakklandet. Broen kalles gjerne «Lykkens Portal», et kjælenavn fra Oskar Hoddøs vals «Nidelven stille og vakker du er». Eldste bru på stedet ble reist i 1685. Nåværende bru stammer fra 1861.  Fra Gamle Bybro er veien kort til Kristiansten festning.

Festningen ble anlagt i 1682–1684 etter ordre fra kong Christian V som et ledd i gjenoppbyggingen etter bybrannen 18. april 1682. Utformingen av byen og festningsanleggene ble utført av Johan Caspar de Cicignon. Hovedtårnet på Kristiansten ligger i direkte forlengelse av Nidarosdomens lengdeakse. På 1700-tallet ble Kristiansten utvidet til den form den har i dag. Fra Kristiansten har du flott utsikt over byen og fjorden.

Fortsetter du nedover Kjøpmannsgate mot havna, kommer du til Trondhjems Sjøfartsmuseum. Museet ble grunnlagt i 1920 og har siden 1971 holdt til i det gamle slaveriet på Brattøra (Brattørvakta). Utstillingene egner seg for liten og stor. I første etasje finner du en utstilling om dampskipstid, og i andre etasje er temaet seilskutetid og Trondheim som sjøfartsby.

Fra stasjonsområdet er det gangbru over jernbanesporene til Brattørkaia. Her ligger Rockheim, det nasjonale museet for populærmusikk.

Brattørbrua og ny gangbru tar deg over til Solsiden hvor Pirbadet ligger. Det er et større bade- og velværeanlegg. Her finnes ulike basseng for alle aldre og funksjonsnivåer samt stupetårn, sklier med lyd- og lyseffekter, bølgebasseng, strømningskanal og klatrevegg.

Ringve Museum har adresse Lade allé 60, det enkleste er nok å velge Pirbrua/RV706. I rundkjøringen fortsetter du rett frem til RV706. Ta avkjøringen mot Bromstadvegen, og i rundkjøringen tar du 3. avkjøring ut på Bromstadvegen. Følg denne til Lade allé.

I redusert fart langs gamle E6
Etter Ringve tar du samme vei tilbake til FV706. Denne går over i FV950 i rundkjøringen ved ny E6. FV950 er den gamle E6. Veien går langs kysten og er et mer interessant alternativ enn dagens E6 som stort sett går i tuneller.

Det første stedet du kommer til er Ranheim. Tilgangen på rennende vann var en medvirkende årsak til at Ranheim Papirfabrikk AS (som i dag er en del av Petersongruppen) ble anlagt her i 1884.

En kilometer etter at du har krysset grensen til Malvik kommune vil du se en rød, gammel låve. Ta til venstre her, og Milde Mathildes låve ligger rett foran deg. Låven er nok mest for reisefølgets kvinnelige representanter, men skal du ikke pynte på utseendet eller fornye hjemmet, kan du alltids mette magen.

På godværsdager er det mange bademuligheter på denne strekningen. Vi vil anbefale Midtstrandtangen som ligger like etter Malvik. Stedet er et meget populært og godt tilrettelagt friluftsområde. Her kan du gå tur, sole deg, leke og bade. Strandcafèen Pæra er åpen i sommersesongen.

Ved Hommelvik kan du ta en kulturhistorisk avstikker til Mostadmark Jernverk. Jernverket var i drift fra 1657 til1872 og er et av de mest bevaringsverdige i Norge. Her finnes blant annet landets eldste masovn fra 1600-tallet. For å komme hit må du følge Selbuvegen/FV963.

Johan Nygaardsvold Muséum ligger i Johan Nygaardsvolds gate i Hommelvik sentrum. Historien om Johan Nygaardsvold er historien om husmannsgutten fra Hommelvik som ble statsminister i Norge, og det er en enkel og annerledes statsministerbolig som er gjort om til museum. En biografisk utstilling tegner et nært og personlig portrett av mennesket bak politikeren. 

FRA HUSMANNSPLASS TIL STATSMINISTERBOLIG: Johan Nygaardsvold Muséum i Hommelvik sentrum. Foto: Malvik kommune
FRA HUSMANNSPLASS TIL STATSMINISTERBOLIG: Johan Nygaardsvold Muséum i Hommelvik sentrum. Foto: Malvik kommune

 

På jernbaneområdet i Hommelvik sentrum finner du et rødt, sjarmerende bygg. Bygget var opprinnelig et pakkhus oppsatt i 1880, men det har siden 1995 huset Cafe Rampa. Tømmervegger og bjelker fra 1800-tallet ble tatt vare på. Nostalgien og atmosfæren likedan.

Det siste tettstedet langs denne omvegen er Muruvik. Her ligger et fint friluftsområde med gode bademuligheter.

Fra jernbanelinje til friluftsområde
Etter hvert som den gamle jernbanestrekningen frigis som følge av bygging av dobbeltsporet jernbane, vil nye deler av kyststien kunne realiseres.

REGIONAL KYSTSTI: Malvikstien følger den gamle jernbanetraseen, her på en steinmur mot fjorden. Nærheten til sjøen gir høy opplevelsesverdi i form av natur og kulturhistorie. Foto: Malvik kommune.
REGIONAL KYSTSTI: Malvikstien følger den gamle jernbanetraseen, her på en steinmur mot fjorden. Nærheten til sjøen gir høy opplevelsesverdi i form av natur og kulturhistorie. Foto: Malvik kommune.

  

Malvikstien som er området mellom Nygården og Flatholmen, er en delstrekning av den regionale kyststien mellom Stjørdal og Trondheim. Flatholman fikk i 2015 status som statlig sikret friluftsområde, og svarberglandskapet er et svært populært og høyt skattet friluftsområde som brukes hele året. Flatholman benyttes til blant annet badeliv, fisking, rekreasjon og fuglekikking, og friluftsområdet er et fint turmål for dem som går Malvikstien langs sjøen fra Hommelvik.

På Flatholman finnes fortsatt spor etter aktivitet knyttet til havneanlegget til Meraker Meraker Brug og Carbidfabrik ble grunnlagt i 1898, og fra 1928 til 1981 var smelteverket eid av Union Carbide Corporation. Fra 1981 og frem til juni 2006 var smelteverket en del av Elkem. De siste 15 årene ble det kun produsert mikro-silika, et tilsetningsstoff til blant annet betong, tannkrem og leppestifter.

Sluttproduktene fra verket ble i stor grad transportert med Meråkerbanen til havna ved Muruvik.

Her finner du benker, søppelkasser, hundeposestasjon og toalett. For å sikre trygghet og trivsel for alle, er det båndtvang hele året på Flatholman. Flatholmskjæret er en viktig hekkelokalitet for sjøfugl. Unngå forstyrrelser og vis hensyn til hekkende sjøfugl i perioden 15. april til 15. juli.

 

MUNKHOLMEN
Den vesle øya ligger ut for Trondheim. I vikingtiden var dette Trondheims rettersted, og Håkon Jarl og trellen Karks hoder ble satt på staker her i år 995. Det første klosteret ble trolig grunnlagt av Kong Knut den mektige så tidlig som i 1028. Munkholmen ble i 1658 gjort om til festning og fengsel og senere også tollstasjon. I dag er Munkholmen et populært utfartssted med badeplass og restaurant.

I TRONDHEIMSFJORDEN: Historien, badeplassen og restauranten trekker folk til Munkholmen. Foto: CH Visitnorway.com 
I TRONDHEIMSFJORDEN: Historien, badeplassen og restauranten trekker folk til Munkholmen. Foto: CH Visitnorway.com 

 

RINGVE MUSEUM
Ringve Museum har adresse Lade allé 60. Det enkleste er nok å velge Pirbrua/RV706.
I rundkjøringen fortsetter du rett frem til RV706. Ta avkjøringen mot Bromstadvegen, og i rundkjøringen tar du 3. avkjøring ut på Bromstadvegen. Følg denne til Lade allé.
Ringve Museum er et nasjonalt museum for musikk og musikkinstrumenter med samlinger fra hele verden. Museet ligger på Ringve Gård. Dette var Tordenskiolds barndomshjem. I Ringve Botaniske Hage kan du finne 2000 ulike planter.

RINGVE MUSEUM: Tordenskiolds barndomshjem er i dag et nasjonalt museum for musikk og musikkinstrumenter. Foto: Ringve Museum
RINGVE MUSEUM: Tordenskiolds barndomshjem er i dag et nasjonalt museum for musikk og musikkinstrumenter. Foto: Ringve Museum

 

Vil du vite mer:
Denne omveien er presentert i NAF veibok på side 353 og 355. Her finner du også mer informasjon om kommunene Trondheim og Malvik. Kart nr. 83 og 84.
Ruteplanleggeren på naf.no gir deg også detaljer om interessante punkt langs ruta.

Nyttige nettsider:
Norsk Kulturarv 
Trøndelag 
Trondheim