PRIKK-PRIKK: Nesten alle vet at politiet kan gi prikker ved trafikkforseelser. Omlag halvparten av de spurte i en undersøkelse tror feilakig at også Statens Vegvesen har lov til å prikkbelaste deg. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
PRIKK-PRIKK: Nesten alle vet at politiet kan gi prikker ved trafikkforseelser. Omlag halvparten av de spurte i en undersøkelse tror feilakig at også Statens Vegvesen har lov til å prikkbelaste deg. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

NY TØI-EVALUERING

Prikker gjør oss til bedre sjåfører

Prikkbelastningsordningen bedrer norske bilisters kjøreatferd, særlig blant de unge. De som har pådratt seg mange prikker, reduserer risikoen for å få enda flere.

Publisert Sist oppdatert

Det er konklusjonen i en evaluering som Transportøkonomisk Institutt har gjennomført.

Ordningen med prikker i førerkortet ble innført 1. januar 2004. Ulike trafikkforseelser gir ulikt antall brikker, og når du har fått åtte prikker ryker retten til å kjøre bil i seks måneder.

Les alt om prikkbelastningsordningen her

TØI har gjort en spørreundersøkelse i forbindelse med evalueringen, der respondentene (3170 bilførere via epost) er skilt i fire grupper: Tilfeldig utvalg, bilførere i prøveperioden (de første to årene etter førerprøven), førere med fire eller flere prikker og førere med to eller tre prikker.

En betydelig høyere andel av de ferske bilførerne og bilførerne med fire eller flere prikker sier at frykt for prikker påvirker dem til å holde fartsgrensen og generelt overholde trafikkreglene.

TØI påpeker at ulykkesrisikoen har gått mer ned blant ferske bilførere enn førere generelt de siste årene, og lanserer prikkbelastningsordningen som en mulig forklaring. Fra 2011 ble det innført dobbelt prikkbelastning i en prøveperiode på to år etter førerprøven.

Les hele TØI-rapporten her

Prikkbelastningsordningen ble gjenstand for betydelig debatt da den ble innført for over 13 år siden. Formålet var å øke sikkerheten for trafikantene, og bidra til færre drepte og hardt skadde i trafikken.

TØI-evalueringen tyder på at ordningen på mange felt oppfyller det som var målsetningen.

PRIKKBELASTNINGSORDNINGEN: Dette får du prikk for. Illustrasjon: nyhetsgrafikk.no
PRIKKBELASTNINGSORDNINGEN: Dette får du prikk for. Illustrasjon: nyhetsgrafikk.no