ENDELIGE SATSER: Det vil koste 87 kroner tur-retur Oslo-Akershus med dieselbil i rushtida når de nye bompengesatsene trer i kraft. Foto: Espen Røst
ENDELIGE SATSER: Det vil koste 87 kroner tur-retur Oslo-Akershus med dieselbil i rushtida når de nye bompengesatsene trer i kraft. Foto: Espen Røst

Oslos bompengesatser klare:

Litt billigere i indre bomring

Styringsgruppa for Oslopakke 3 har nå blitt enige om bomtakstene i Oslo. Det blir litt billigere enn opprinnelig planlagt å passere de nye bommene i indre by.

Publisert Sist oppdatert

Fra 1. mars 2019 blir det mye dyrere å kjøre bil i Oslo. Som Motor tidligere har meldt, blir det over 50 nye bomstasjoner og mye høyere takster.

Nå har styringsgruppa for Oslopakke 3 blitt enige om detaljene i bompengesatsene, ifølge NRK.

De blir i hovedsak som tidligere meldt, med ett lite unntak:

Takstene i den indre bomringen (langs ring 2), i de nye bompengearmene ved Sinsen/Grefsen og Bryn, samt ved et nytt bompengeanlegg ved Bygdøy, blir 25 prosent lavere enn opprinnelig planlagt.

I praksis vil det utgjøre mellom to og syv kroner lavere satser, avhengig av type bil og tidspunkt på døgnet.

Dessuten har styringsgruppa avrundet satsene for bensinbiler, slik at det blir en krone eller to lavere satser for bensinbilene, avhengig av om det er rushtid eller ikke.

87 kroner

Likevel må både Oslo-folk og bilister i nabokommunene belage seg på langt høyere takster enn i dag. Dieselbiler i rushtiden fra Akershus må betale 87 kroner i bompenger tur/retur. Bilister innenfor dagens bomring må betale bompenger når de skal kjøre i nærområdet, som mellom Majorstua og Vestre Gravlund, eller mellom Torshov og Sinsen.

Dette blir satsene for kjøretøy under 3,5 tonn fra 1. mars 2019:

  Bomring på bygrensene (betaling kun mot Oslo) I dagens bomring (betaling hver vei) Bomring i indre by, langs ring 2 og i to bompengearmer (betaling hver vei) Normaltakst bensinbil 20 20 16 Rushtidstakst bensinbil 26 26 20 Normaltakst dieselbil 24 24 18 Rushtidstakst dieselbil 29 29 22 Normaltakst nullutslippsbil 5 5 4 Rushtidstakst nullutslippsbil 10 10 8

Fornøyde politikere

Det innføres timesregel i alle bommene unntatt bommene på bygrensen. Bilistene slipper å betale mer enn én gang dersom de passerer disse bommene flere ganger i løpet av en time.

Politikerne i styringsgruppa er fornøyd med de nye satsene.

– I dag er det rundt 50 prosent av bilturene i Oslo som foregår uten betaling. Den nye ordningen gjør at flere blir med og betaler, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo Lan Marie Nguyen Berg til NRK.

Styringsgruppas innstilling skal nå behandles i Oslo bystyre og Akershus fylkesting.