OVERGANG: Regjeringen varsler to år med NEDC 2.0-ordningen for beregning av bilavgifter. Her er Erna Solberg flankert av Siv Jensen og Trine Skei Grande under vårens budsjettkonferanse. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret
OVERGANG: Regjeringen varsler to år med NEDC 2.0-ordningen for beregning av bilavgifter. Her er Erna Solberg flankert av Siv Jensen og Trine Skei Grande under vårens budsjettkonferanse. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Beholder overgangsordningen til 2020:

– Ikke gitt at bilavgiftene øker

Finansminister Siv Jensen (FrP) bekrefter nå at regjeringen vil følge dagens overgangsordning for beregning av bilavgiftene ut 2019. Men regjeringen vil foreløpig ikke ta hensyn til at overgangsordningen gir en avgiftsøkning på 6,7 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Fra 1. september testes og typegodkjennes alle biler etter den nye EU-utviklede WLTP-syklusen, som er ventet å gi vesentlig høyere tall for CO2-utslipp enn den gamle testmetoden. På EUs oppfordring er avgiftssystemene i de fleste europeiske land justert for disse økningene.

annonserer Siv Jensen gjennom et intervju med VG at Norge også følger oppfordringen, og senere denne uka har det danske Folketinget til sluttbehandling et forslag som man sier skal utlikne avgiftsvirkningen av 21 prosent høyere CO2-tall.

Les også: Så lenge må du vente på de ulike elbilmodellene

Forutsigbarhet

– Det er viktig at overgangen til nye regler (WLTP) gjennomføres på en mest mulig forutsigbar måte. Dette er viktig for bransjen og ikke minst de som skal kjøpe bil. Derfor mener vi det er nødvendig å tråkke på bremsen, slik at vi får tid til å sikre en best mulig overgang fra gammel til ny målemetode. Det skal fortsatt lønne seg å kjøpe trygge og miljøvennlige familiebiler, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Beregninger fra bransjeorganisasjoner viser imidlertid at bilavgiftene stiger til dels betydelig også med overgangsordningen.

– Våre tall viser at avgiftene stiger 6,7 prosent i overgangsperioden for bilflåten samlet, sier direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

Regjeringen mener det foreligger for lite informasjon til å fastslå om avgiftene nå øker.

Les også: Sp – «Regjeringen snikinnfører nye avgifter»

«Avgiftene går opp»

Idag fastsettes avgiftene gjennom en tilbakeberegning fra WLTP til NEDC, det såkalte NEDC 2.0. De enkelte bilimportørene varsler om heftige økninger på mange 2019-modeller, økninger som de hevder utelukkende er knyttet til avgifter.

– Trenden er klar, men utslagene er varierende fra modell til modell, sier BIL-direktør Erik Andresen.

Les også: FrP – «Senterpartiet har absolutt ingen ting å vise til»

Vil se mer

Regjeringen vil se flere tall før man trekker noen konklusjon.

– Vi har for lite informasjon til å si noe om en endring generelt nivå, selv om enkeltmodeller kan få høyere utslippstall. De kan ha vært gode til å tilpasse seg den gamle utslippstesten og får en korreksjon nå. BIL har jo foreløpig ikke tall for veldig mange modeller. Det er ikke gitt at det blir en generell økning i engangsavgiften samlet sett, sier statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet.

– Hvor mye tallmateriale trenger dere?

– Det er ikke mulig å si mer spesifikt enn at vi trenger rapportering for «en vesentlig andel» av modellene, sier Næsje til Motor.

I en pressemelding onsdag morgen skriver Finansdepartementet at overgangsordningen skal benyttes ut 2019, og det er åpent om regjeringen vil ta nye grep dersom trenden med avgiftsøkning holder seg.

– Vi følger utviklingen, men foreløpig har regjeringen varslet at NEDC 2.0 legges til grunn ut 2019, sier Næsje.

Les også: Dette må du vite om WLTP-overgangen

– Tydeligere

Opposisjonen mener regjeringen har vært unnlatende med å opplyse om hvor store konsekvenser man kunne få, også i overgangsperioden.

Svein Roald Hansen, som sitter i finanskomitéen for Arbeiderpartiet, sier det slik til Motor:

– Regjeringen varslet riktignok Stortinget våren 2017 om at denne omleggingen ville føre til «en liten avgiftsøkning» i overgangsperioden, men gitt den oppmerksomheten overgangen til ny målemetode har hatt, burde regjeringen vært mye tydeligere på disse konsekvensene.

– Denne gradvise avgiftsøkningen har heller ikke vært kommunisert til Europautvalget når regjeringen har lagt fram de aktuelle EU-forordningene om saken. Det virker som om regjeringen ikke har ønsket oppmerksomhet om disse konsekvensene, sier Svein Roald Hansen.

Det avviser statssekretær Næsje:

– Vi har vært tydelige på NEDC 2.0. For øvrig vil jeg minne om at gjennomsnittlig engangsavgift under denne regjeringen er redusert med nær 40 000 kroner for en ny personbil, svarer han.

Les også: Slik blir bompenge-takstene i Oslo – sjokk for elbilister