NYESTE STASJON: Uno-X Hydrogen åpnet denne nye hydrogenstasjonen på Hvam i Skedsmo i november.
NYESTE STASJON: Uno-X Hydrogen åpnet denne nye hydrogenstasjonen på Hvam i Skedsmo i november.

Får ny Enova-støtte:

Åpner mobil hydrogen-stasjon

Nå kommer et nytt grep for å sikre forsyning av hydrogen i påvente av et komplett nett av fyllesteder: En mobil hydrogenstasjon.

Publisert Sist oppdatert

Enova har vedtatt støtte til fire nye hydrogenstasjoner: To i trondheimsområdet, én i Fredrikstad og én mobil hydrogenstasjon.

Det er Uno-X Hydrogen som skal drifte stasjonene.

– For å nå våre klimamål er det helt nødvendig å få ned utslippene fra transporten drastisk. Suksessen i Norge for elbilene er oppløftende og viser hvor raskt endring kan skje. Det er ingen tvil om at hydrogen vil være viktig for at Norge skal nå klimamålene våre og på sikt bli et nullutslippssamfunn, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

– Vi trenger en stor satsning på framtidas energiløsninger, og fire nye fyllestasjoner for hydrogenkjøretøy er et godt skritt på veien, sier Elvestuen i en pressemelding fra Enova, et selskap som eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Les også: Statsråd lover trygghet for hydrogenkjøpere

– Gjennom å støtte noen utvalgte fyllepunkter ønsker vi å bidra til at Norge bygger erfaringer rundt bruk av hydrogen i transportsektoren. Slik legger vi til rette for en balansert vekst i hydrogenmarkedet når tilgangen på kjøretøy etter hvert tar seg opp. De nye stasjonene til Uno-X Hydrogen vil bidra til kompetansebygging både hos eierselskap, leverandører og brukere, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

I tillegg til de tre stasjonene i Trondheim og Fredrikstad vil Uno-X Hydrogen etablere en mobil hydrogenstasjon i Akershus som skal sikre forsyningen av hydrogen i en mellomfase til det etableres nok hydrogenstasjoner i fylket.

Deretter planlegger Uno-X Hydrogen å bruke stasjonen som en korridorstasjon for å knytte sammen Vestlandet og Østlandet.

Les også: «Billigere å bygge infrastruktur for hydrogen enn batteribiler»

Bygge kompetanse

– Den flyttbare fyllestasjonen er spesielt interessant for oss. Det at stasjonen er flyttbar gjør den spesielt godt egnet til å bidra til å bygge opp små markeder og øke driftssikkerheten på andre stasjoner. Vi tror det er viktig å bygge kompetanse og erfaring på dette området, sier Nakstad.

De fire hydrogenstasjonene skal være i drift senest 1. september 2020.

Les også: Her er den unike hydrogenbilen fra Mercedes