NYE KRAV: I dag er det ingen krav til opplæring for å kjøre ATV. Krav om dette bør innføres, mener Statens Vegvesen. Halvparten av dødsulykkene  skjer i beruset tilstand i helgene.
NYE KRAV: I dag er det ingen krav til opplæring for å kjøre ATV. Krav om dette bør innføres, mener Statens Vegvesen. Halvparten av dødsulykkene skjer i beruset tilstand i helgene.

Foreslår påbudt opplæring

Halvparten av dødsulykkene med ATV skjer i fylla

Halvparten av alle dødsulykker med ATV-er, skjer med beruset fører. De fleste ulykkene skjer i forbindelse med helg og fritidskjøring. For å få ned tallet på drepte og skadde i ATV-ulykker, foreslår Statens vegvesen nå egen praktisk og teoretisk opplæring og eget førerkort på disse kjøretøyene.

Publisert Sist oppdatert

Siden 2005 har Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) foretatt dybdestudier av alle dødsulykker i vegtrafikken, inkludert ulykkene med ATV (All Terrain Vehicle). Selv om det på ”bare” har skjedd 15 dødsulykker på veinettet, har antall ulykker økt kraftig. Antall ATV-er er tre-firedoblet siden 2005, ifølge UAG-rapporten. Ulykker i terrenget har man dårlig oversikt over, men gruppen har innhentet data fra både sykehus og forsikringsselskaper.

Hovedkonklusjonene i rapporten er at tallet på personskade-ulykker er 50 prosent høyere på lørdag og søndag enn i ukedagene. En stor del skjer på kveldstid eller tidlig natt. Halvparten av dødsulykkene og 19 prosent av ulykkene med personskade skjer mens føreren er beruset. Aldersgruppen fra 15 til 17 år er klart overrepresentert i statistikken. Det er heller ikke påbudt med veltebøyle på ATV i dag. Hvis man har førerrett for personbil, MC, moped eller traktor, så kan man også kjøre ATV.

For å redusere antall drepte og skadde, foreslår ulykkesanalysegruppen nå en del tiltak: Det bør innføres en egen førerkortklasse for ATV, med krav til både teoretisk og praktisk opplæring. Videre bør det innføre krav om veltebøyle og hjelm. Det bør også gjennomføres forbedringer i rapporteringen av ulykker med ATV, slik at det blir enkle å analysere disse og iverksette nødvendig tiltak, mener ulykkesanalysegruppen.