NY KURS: – Vi kan ikke fortsette med detaljstyring fra politikerne som innimellom synes å være mer opptatt av å overby hverandre enn å fullføre prosjekter som er startet opp, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF. Foto: NAF
NY KURS: – Vi kan ikke fortsette med detaljstyring fra politikerne som innimellom synes å være mer opptatt av å overby hverandre enn å fullføre prosjekter som er startet opp, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF. Foto: NAF

NAF OM VEIBYGGING:

«Grelle eksempler»

– Veibyggingen fører til et lappeteppe som ikke gagner noen, sier informasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF. Hun mener Motors eksempler på stykkevis og delt-utbygging er grelle.

Publisert Sist oppdatert

 

DETTE ER SAKEN

Nasjonal Transportplan 2018-2029 skal vedtas i Stortinget 19. juni. Samferdselsprosjekter for hele 1034 milliarder kroner. I en serie artikler setter Motor fokus på noen av utbyggingsprosjektene som først har vunnet – og senere tapt – i veitombolaen: Strekninger som delvis er bygget ut, men hvor det gjenstår delstrekninger med gammel og utdatert standard.

Første artikkel: E18 Vinterbro–Riksgrensen

Andre artikkel: E16 Kløfta–Kongsvinger

Tredje artikkel: E134 Drammen–Kongsberg

Motor har den siste tiden satt fokus på veiutbygginger som er påbegynt, men som ikke er fullført. Det går flere tiår fra veibygging ble vedtatt eller påbegynt til de er fullført.

NAF er oppgitt.

– Disse veistrekningene er grelle eksempler på stykkevis og delt-utbygging som har vært normen i norsk veibygging i all tid. Vi registrerer at samtlige samferdselspolitikere lenge har sagt at det skal bli slutt på fragmentert utbygging, og at det skal bli mer helhetlig og sammenhengende bruk av samferdselspengene. Likevel ser vi at de heller ikke nå evner å prioritere å tette disse hullene i veibyggingen, sier informasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

– Lappeteppe

Blant veiene Motor har skrevet om er E6 gjennom Gudbrandsdalen, hvor halve veien nå er bygget. Nyveien stopper i store betongklosser, og den siste halvdelen blir trolig ikke fullført før utpå 2030-tallet.

På en annen strekning, den delvis svært trafikkerte E18 mellom Vinterbro utenfor Oslo og riksgrensen, er det fortsatt gammel vei nærmest Oslo, og flere forskjellige veistandarder. Deler av veien er bygget med tofeltsvei uten midtdelere, og har allerede utdatert standard.

– Vi får et lappeteppe av ulik standard som ikke gagner noen, hverken nasjonen, næringslivet eller lokalmiljøet som må leve med trafikkfarlige og overbelastede veier i tiår, sier Sagedal.

– Finansieringen må fristilles

E16 mellom Kløfta og Kongsvinger er det ny firefeltsvei i begge ender, og gammel 60-talls standard midt på. På E134 mellom Drammen og Kongsberg er det bare ett tunnelløp og ingen sikring mellom kjøreretningene under den trafikkerte Strømsåstunnelen, og også vanlig tofeltsvei på strekningen mellom Mjøndalen og Hokksund.

– Vi kan ikke fortsette med detaljstyring fra politikerne som innimellom synes å være mer opptatt av å hilse hjem og overby hverandre fremfor å fullføre prosjekter som er startet opp, sier Sagedal.

NAF krever at finansieringen av veiene må fristilles i de årlige statsbudsjettene.

– Det må opprettes investeringsfond og la fagetatene fullføre veier de har begynt å bygge, sier Sagedal.