LAVERE KLIMAUTSLIPP GIR RENERE LUFT: Flere elbiler og hybrider på norske veier, i tillegg til at bensin og diesel er iblandet biodrivstoff, gir lavere utslipp av klimagasser. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
LAVERE KLIMAUTSLIPP GIR RENERE LUFT: Flere elbiler og hybrider på norske veier, i tillegg til at bensin og diesel er iblandet biodrivstoff, gir lavere utslipp av klimagasser. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Flere elbiler på veien

Utslipp av klimagasser fra biltrafikken faller kraftig

Biltrafikken øker, men utslippet av klimagasser fra veitrafikken går likevel kraftig ned. Grunnen er flere el- og hybridbiler på veien, og at bensin og diesel inneholder mer biodrivstoff.

Publisert Sist oppdatert

Utslippene av klimagasser fra veitrafikken i Norge gikk ned med 900.000 tonn i 2017, viser foreløpige tall fra SSB. 

Den viktigste grunnen er at en større del av bilparken er helt eller delvis elektrisk, og bruken av fossilt drivstoff faller. 

– Dette er gledelige nyheter, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding. 

- Det viser at langsiktig og målrettet arbeid med å begrense klimagassutslippene fra veitrafikken nytter.

Les også: Bompengeøkningen gir juli-trafikk hele året

Selv med en økning på 0,9 prosent i samlet kjørelengde for norske personbiler fra 2016 til 2017, har klimagassutslippene fra veitrafikken gått ned fra 9,7 millioner tonn i 2016 til 8,8 millioner tonn i 2017 eller med rundt 9,6 prosent, ifølge Statens vegvesen.

Mer biodrivstoff på tanken

Totalt sett er klimagassutslippene i Norge falt med rundt 1,7 prosent, og det skyldes først og fremst lavere forbruk av fossilt drivstoff i trafikken. 

- Da blir det også spesielt viktig at biodrivstoffet er bærekraftig, understreker Terje Moe Gustavsen.

I prinsippet i biodrivstoff CO2-nøytralt, men det kan føre til høyere utslipp hvis etterspørselen fører til større avskoging for å rydde plass til å dyrke planter som brukes til drivstoffproduksjon. 

Les også: Slik jukser bilfabrikkene seg til lavt bensinforbruk

I 2017 økte bruken av det som kalles avansert biodrivstoff, produsert av avfall og rester av for eksempel trevirke, halm, gjødsel og spillvann. Kravet var at 1,5 prosent av biodrivstoffet skulle være produsert av restavfall. I 2018 er kravet økt til 3,5 prosent. 

Regjeringen jobber med å finne virkemidler for å øke bruken av avansert biodrivstoff med høy klimaeffekt, og raskt redusere bruken av biodrivstoff som er produsert av palmeolje.

171 000 el-biler på norske veier

– I dag kjører det 171.000 el-biler på norske veier. I sist oppdaterte tall for 2018 utgjorde elbiler rundt 26 prosent av nybilsalget i Norge. Dette viser at vi er på rett vei mot målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025, sier Terje Moe Gustavsen. 

Mellom 2016 og 2017 gikk de totale utslippene i Norge ned fra ca. 53,3 til 52,4 millioner tonn. Det utgjør en reduksjon i underkant av 900.000 tonn. Nedgangen fortsetter trenden fra 2016 da utslippene gikk ned med drøyt en prosent eller i overkant 500.000 tonn CO2-ekvivalenter.

Målet er at klimagassutslippene i Norge skal reduseres til mellom 46,6 og 48,6 millioner tonn i 2020.