ATTRAKTIVE: Elbiler – her representert ved Renault Zoe, Opel Ampera-e, BMW i3 og Hyundai Ioniq – har opplagt bruksverdi og eierglede som overgår insentivene. Mange nordmenn ønsker å kjøpe elbil igjen selv om fordelene blir borte. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
ATTRAKTIVE: Elbiler – her representert ved Renault Zoe, Opel Ampera-e, BMW i3 og Hyundai Ioniq – har opplagt bruksverdi og eierglede som overgår insentivene. Mange nordmenn ønsker å kjøpe elbil igjen selv om fordelene blir borte. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Vestlendingene mest positive til elbil:

Halvparten vil ha elbil igjen selv om fordelene blir borte

Elbiler appellerer til det norske folk, uavhengig av insentivene. På landsbasis svarer nærmere 4 av 10 av dagens elbileiere et klart ja på spørsmålet om de ville valgt elbil igjen, selv om fordelene forsvant.

Publisert Sist oppdatert

Og vestlendingene er mest positive, ifølge tall som analysebyrået YouGov har hentet inn for Danske Bank Norge.

I denne regionen svarer hele 51 prosent at de vil velge elbil igjen, selv om bilene fikk både moms og engangsavgift og bompengekrav på nivå med dagens fossilbiler.

Totalt for hele landet, svarer 37 prosent «ja» på dette spørsmålet.

Kvinnene er langt mer positive til eventuelle avgiftsbelagte elbiler enn menn. 44 prosent svarer «ja» til ny elbil på disse premissene, mot 33 prosent av mennene.

Kjønnsforskjellen blir enda større om vi ser på dem som svarer et kategorisk «nei» på spørsmålet: 16 prosent kvinner, 39 prosent menn. Til gjengjeld er det langt flere kvinner som ikke greier å bestemme seg. 41 prosent svarer «Vet ikke». 28 prosent menn svarer det samme.

Les også: Her er de beste elbilene akkurat nå

Generelt fornøyde

NAFs ferske Trafikantbarometer, som måler folks handlinger og holdninger i trafikken, underbygger inntrykket av at elbileiere generelt er fornøyde.

To av tre elbilister er helt klare på at de skal fortsette å kjøpe elbil. Men i denne undersøkelsen er det altså ikke lagt inn noe premiss om at elbilene skal avgiftsbelegges som resten av bilparken.

Tallene forteller uansett noe om eiergleden ved en elbil.

– De som har tatt spranget fra bensin- og dieselbil til elbil synes tydeligvis ikke at hverdagen med elbil er vanskelig. Og de har nok også merket at det er mange fordeler med elbil særlig når det gjelder drivstoffkostnader. Lader man stort sett hjemme, er strøm billig drivstoff, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Les også: Vedtok nye bompengemilliarder

Sørlendingene usikre

Går vi tilbake til undersøkelsen der premisset var at elbilene ble avgiftsbelagt, så er sørlendingene langt mindre entusiastiske enn vestlendingene.

Bare 14 prosent svarer ja.

Men her er faktisk halvparten usikre.

Trøndere og nordlendinger er mer kategorisk negative: 50 prosent svarer blankt nei. I Oslo og Akershus svarer 36 prosent «ja». På Østlandet ellers, 42 prosent.

Det er små forskjeller på tvers av aldersgruppene, men den yngste gruppen (18-29 år) har sterkest meninger. Her ligger prosentandelen «ja»/«nei» på 37/38 prosent.

– Svarene viser at en del av de som har gått over på elbil ikke ser for seg å gå tilbake til fossilbil, selv om elbiler blir dyrere. Samtidig er det en ganske stor andel av de som allerede kjører elbil i dag, særlig blant menn, som vektlegger avgiftsfordelene når de skal velge bil neste gang og enda flere som er usikre, sier kommunikasjonssjef i NAF, Camilla Ryste, til Motor.

Les også: «Sannheten er at det er overraskende få elbiler i Norge»

Vil være urettferdig

Når og hvordan man skal fase inn moms på elbil er et svært aktuelt politisk spørsmål.

– Økte avgifter på elbilen kommer ganske sikkert, men det er et spørsmål om når, fastslår Ryste.

– NAF mener at politikerne må innføre avgiftene gradvis og på et lavt nivå. Det er to årsaker til dette. For det første, vil det i tiden fremover omsider komme flere og billigere elbiler på markedet. Disse vil også ha bedre rekkevidde, noe som gjør elbil til et aktuelt alternativ for flere. Da vil det være urettferdig å fjerne avgiftsfordelene akkurat når familier med normal økonomi får mulighet til å kjøpe seg elbil. Dessuten har politikerne sagt at alle nye biler være nullutslippsbiler i 2025. Da må de være villige til å følge opp med virkemidlene som trengs, påpeker Ryste.

Les også: Slik er de norske bilavgiftene

Liten forskjell på by og land

På Trafikantbarometeret til NAF, svarer 35 prosent at deres neste bil vil være en elbil. Dette er en økning fra 28 prosent for to år siden.

Samtidig avdekker undersøkelsen at nesten 40 prosent er usikre. Det er like mange som i 2017.

– Med så mange usikre forbrukere, må forutsigbarheten rundt avgiftsfordelene opprettholdes, understreker Sødal.

Det er ikke lenger så stor forskjell mellom storbyfolk og dem som bor på landet. Og faktisk er de som bor på landet mer villige til å gå over til elbil enn de som bor i mindre byer.

– Nå svarer hver tredje person i distriktet at deres neste bil blir en elbil. Storbyområdene har ledet an i elbilutviklingen, men nå begynner elbiler å bli vanligere også i distriktene. Særlig i områder med mye bompenger er det mye å tjene på å ha en elbil. Og med større elbiler med god trekkraft og rekkevidde, vil etterspørselen øke over hele Norge, mener Sødal.