KAMP OM LADEPLASSENE: I Oslo, hvor elbiltettheten er stor, er det vanskelig å finne lademuligheter hvis du ikke har mulighet til å lade hjemme hos deg selv. Foto: Scanpix
KAMP OM LADEPLASSENE: I Oslo, hvor elbiltettheten er stor, er det vanskelig å finne lademuligheter hvis du ikke har mulighet til å lade hjemme hos deg selv. Foto: Scanpix

Ladekrise i byene:

Vil at private aktører skal tjene penger på ladestasjoner

For å løse krisen med mangel på ladestasjoner, vil Høyre la private aktører få sette opp ladepunkter i Oslo. De blir ikke gratis.

Publisert Sist oppdatert

Myndighetene har som mål at alle nye biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler, men mangel på ladestasjoner er allerede blitt en flaskehals.

Problemet er størst i byene hvor elbilveksten også er størst. Bare i Oslo er det 400 biler per hurtiglader.

– For å redusere klimautslippene, forbedre lokal luftkvalitet og redusere støy må Oslo ta nye grep for at veksten i antall elbiler skal fortsette, mener Eirik Lae Solberg (H), leder for Samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret i Oslo.

VIL LEGGE FØRINGER: Eirik Lae Solberg (H), leder for Samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret i Oslo, vil sette begrensninger for hvor mye private aktører kan ta seg betalt for lading. Foto: Oslo kommune, Sturlason
VIL LEGGE FØRINGER: Eirik Lae Solberg (H), leder for Samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret i Oslo, vil sette begrensninger for hvor mye private aktører kan ta seg betalt for lading. Foto: Oslo kommune, Sturlason

Les også: «Dette er begynnelsen på slutten for bensin- og dieselbilene»

Skal ta betalt

Lae Solberg er redd mangelen på ladestasjoner skal bremse salget av elbiler. Derfor foreslår Høyre at private aktører får sette opp ladepunkter på kommunale parkeringsplasser i Oslo og ta seg betalt for strømmen.

– Vil ikke det gi dyrere lading?

– De kommunale ladepunktene er gratis i dag, men det er bred politisk enighet om at man skal ta betalt for lading, også på de kommunale plassene, allerede fra neste år, sier Solberg til Motor.

– Men for å sikre at private aktører ikke tar seg for mye betalt, må vi sørge for konkurranse slik at prisen på strøm og lading holdes på et akseptabelt nivå.

Les også: «Vi må slutte å demonisere all diesel-teknologi»

– I et boligområde må vi for eksempel se til at det er minst to ulike leverandører slik at ikke én aktør får monopol. I tillegg må vi sette noen betingelser, og kommunen må sørge for en begrensning for hvor mye man kan ta seg betalt. Vi må unngå at det blir altfor dyrt å lade, fortsetter han. 

– De som lader kan betale det det koster, men ingen skal kunne ta seg unødvendig godt betalt og utnytte en dominerende stilling. Det er viktig.

I dag er det kommunen som drifter og bygger ladestasjoner i Oslo. Problemet er at det er altfor få ladestasjoner, mener Solberg.

Det gjør det spesielt vanskelig for dem som ikke har mulighet til å lade bilen hjemme, og problemet er spesielt stort i indre by.

Les også: Skal tidoble ladekapasiteten, bruker Norge som laboratorium

Få fortgang

Derfor foreslår Høyre at Oslo kommune stiller inntil 25 prosent av gateparkeringsplassene til rådighet for private selskaper som ønsker å etablere ladestasjoner.

– Hvorfor kan ikke kommunen fortsatt stå for ladepunktene?

– De få ladestasjonene som finnes i byen er det kommunen som har satt opp, og det er bra. Vi vil gjerne at kommunen skal fortsette med det, men for å få fortgang i utbyggingen ønsker vi å ta i bruk det private initiativet, mener Solberg.

– Erfaringene viser at når man engasjerer private aktører, så skjer det raskt, fordi de ser mulighet til å tjene penger. De har et annet trykk og en annen gjennomføringsevne enn det kommunen har. Kommunen har fortsatt en viktig rolle i å plassere ut flere ladepunkter, men det må være et tillegg til de private og ikke i stedet for.

Les også: Dette er elbilen alle konkurrentene må slå

– Fortum og Grønn Kontakt driver ladestasjoner i dag. Tenker dere at kommunen skal hente inn anbud fra helt nye aktører?

– Jeg tenker at vi bør sørge for at alle private aktører som ønsker å levere strøm og lading til elbiler at de har mulighet for å konkurrere. Det kan være Fortum, Circle K eller helt andre aktører.

Jeg håper at mange er med slik at vi får en sunn konkurranse. Vi trenger et tydelig taktskifte, ellers tror jeg den positive trenden vil stoppe opp i Oslo. 

Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, vil ikke kommentere saken nå.

– Byråden vil ta stilling til et eventuelt forslag fra bystyrerepresentanten når det kommer til byråden, sier kommunikasjonsrådgiver Tor Audun Gram.

Les også: Dieselutslipp langt under EU-grensen

Trenger over 1000 årlig

I 2017 var over to av 10 nye biler som ble solgt i Norge elbiler. I tillegg kommer ladbare og ikke-ladbare hybrider. Rene elbiler utgjør drøyt 5 prosent av den samlede norske bilparken på rundt 2,7 millioner personbiler.

Ifølge Norsk elbilforening må det settes opp mellom 1000 og 1500 nye hurtigladere rundt i landet hvert år frem mot 2025 for å dekke behovet.

Samtidig går utslippet av CO2 ned. Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) var gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i 2017 på 82 g/km.

Det er 11 g/km lavere enn i 2016, og godt under regjeringens målsetting om 85 gram i 2020.

Les også: Så lange er ventelistene på alle elbil-modellene