OVER GRENSEN: Testene til den tyske miljøorganisasjonen på en Volvo XC60 med Euro5-motor viste utslipp med verdier av den skadelige gassen nitrogendioksid NO2 opptil 11,9 ganger den tillatte utslippsgrensen. Foto: Martin Meissner, NTB-AP / scanpix
OVER GRENSEN: Testene til den tyske miljøorganisasjonen på en Volvo XC60 med Euro5-motor viste utslipp med verdier av den skadelige gassen nitrogendioksid NO2 opptil 11,9 ganger den tillatte utslippsgrensen. Foto: Martin Meissner, NTB-AP / scanpix

Rapport fra tysk miljøorganisasjon:

Volvo anklages for utslippsjuks

En tysk miljøorganisasjon beskylder Volvo for utslippsjuks. Den svensk-kinesiske bilprodusenten avviser påstandene kategorisk.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: I en fersk rapport beskyldes Volvo for å ha manipulert rensesystemet for avgasser, noe produsenten selv tilbakeviser kategorisk.

Ifølge rapporten er bilen utstyrt med programvare som stenger av rensingen av avgassene når temperaturen synker, noe som gjør at utslippene av nitrogenoksider blir opptil nesten 12 ganger høyere enn grenseverdiene.

Deutsche Umweltshilfe (DUH), har foretatt målinger av avgassene fra en Volvo XC60 D3 av forrige generasjon og hevder resultatene viser at Volvo manipulerte utslippskontrollen.

Bilens utslipp ble målt under reelle kjøreforhold av utslippskontrollinstituttet EKI.

Målingene ble for øvrig dokumentert av fjernsynskanalen ARD i sitt vitenkapsprogram PlusMinus.

Temperaturfølerne på bilen er plassert i sidespeilene og det ble benyttet ispakker for å simulere fallende temperaturer under testen.

Kjøretøyet som ble målt endte med å slippe ut verdier av den skadelige gassen nitrogendioksid NO2 opptil 11,9 ganger den tillatte utslippsgrensen.

Ifølge DUH har Volvo bekreftet at utslippsrensingen blir redusert ved fallende temperatur målt av sensorer i speilene.

Les også: Hva skal jeg gjøre med dieselbilen min nå?

Mye høyere utslipp i kulde

De første målingene fant sted ved utetemperaturer på mellom ni og 22 grader, og selv i dette temperaturområdet ble gjennomsnittlig utslipp av de skadelige NOx-gassene målt til 736 mg/km, hvilket overskrider Euro 5-grensen bilen er typegodkjent for, mer enn fire ganger. NOx er en fellesbetegnelse for nitrogenmonoksid og -dioksid.

Deretter ble det simulert lavere utetemperaturer mellom -4 og +6 grader.

Dette resulterte, ifølge DUH, i at avgassrensing opphørte og det var mellom -4 og 0 grader de høyeste verdiene ble målt:

2148 mg/km NOx og 11,9 ganger høyere enn grenseverdiene.

Høyeste utslipp var til og med det dobbelte av dem tillatt under Euro 1-standarden, som ble innført i 1992, skal vi tro DUH.

Les også: Jukset kostet VW 55 milliarder i 2018

Vil kreve teknisk oppgradering

– Kjøretøy som denne Volvo XC60-modellen må enten tas ut av trafikken eller bli oppgradert med SCR-katalysator og Volvo må betale for det. En slik oppgradering er godkjent og tilgjengelig fra tyske KBA (Motortransportdirektoratet). Vi kan ikke lenger la biler med så høye reelle utslipp fortsette å forurense våre indre byområder, sier Jürgen Resch, administrerende direktør for DUH.

– Vi ser tilsvarende lureri også fra VW, Daimler, Audi, Porsche og BMW, fortsetter han.

– De helsemessige konsekvensene av denne umenneskelige oppførselen, særlig overfor barn og bybeboere som lider av astma, er uakseptabel. Lovpålagt ettermontering av teknisk utstyr, og slutten på programvareoppdateringer som ikke har noen særlig effekt i den reelle trafikken, må omsider komme på plass, slår Resch fast.

Motortransportdirektoratet, som samarbeider tett med bilbransjen, nekter fortsatt, ifølge DUH, å tvinge gjennom ettermontering på produsentenes regning, av katalysatorer.

DUH anslår at det er omkring 10 millioner «jukse»-diesel-kjøretøy med utslippsnivåer Euro 5 og Euro 6.

Prosjektleder hos EKI, Axel Friedrich, konkluderer:

– Våre målinger tydeliggjør at de forurensende utslippene varierer med temperaturen i luften. Jo kaldere det blir, desto høyere blir utslippsverdiene. Dette har ingen tekniske årsaker, og er ikke tillatt.

Les også: «Vi må slutte å demonisere all dieselteknologi»

Volvo tilbakeviser

Erik Trosby, kommunikasjonssjef i Volvo Car Norge, henviser oss til uttalelsen Volvo sentralt har offentliggjort.

Og fra sentralt hold heter det:

– Vi har ikke detaljene rundt forholdene denne spesifikke testen er gjennomført under, så vi kan ikke kommentere testen i seg selv. Alle biler fra Volvo, inkludert modellen som er testet, er blitt homologert (typegodkjent), sertifisert og godkjent i henhold til de lovlige krav.

– EGR-funksjonen kontrolleres av flere parametere; en av disse er temperaturen. Dette sikrer en god utslippskontroll samtidig som det også beskytter motoren fra skade. Dette er industristandarden og vi har vært fullstendig åpne overfor myndighetene hva angår denne funksjonaliteten.