VELKOMMEN: På bygrensen ved Lysaker forteller skiltet at neste bomstasjon venter 1,5 km lenger fremme. Men mange reiser inn til byen blir faktisk billigere enn i dag. Foto: Peter Raaum
VELKOMMEN: På bygrensen ved Lysaker forteller skiltet at neste bomstasjon venter 1,5 km lenger fremme. Men mange reiser inn til byen blir faktisk billigere enn i dag. Foto: Peter Raaum

Sjekk Motors regnestykker:

Så mye vil det koste å kjøre inn til Oslo

Nytt bompengesystem i Oslo gir merkelige utslag på bompengebelastningen for Oslos naboer. Noen må betale mye mindre, mens andre må ut med mye mer.

Publisert Sist oppdatert

Motor har sjekket takstene for fem forskjellige reiser til Oslo. Vi har sjekket hvor mye man betaler i dag og hvor mye man må betale etter at alle de nye bompengestasjonene kommer neste år fra både Follo, Romerike og fra vestsiden.

Vi har også sjekket hvor mye det koster å reise rett gjennom Oslo.

Det nye bompengesystemet gir merkelige utslag for Oslo-besøkende.

For noen gjør timesregel, halv takst i mange stasjoner og doblet rabatt at reisene blir til dels mye billigere.

For andre gjør toveis innkreving og flere innkrevingspunkter at reisene blir mye dyrere.

Les også: Så lang er ventelista på alle elbil-modeller

Eksempler på billigere reiser:

  • Fra Follo blir det opptil 38 prosent billigere å reise med fossilbil til Ikea Furuset.

  • Kommer du vestfra blir det opptil 40 prosent billigere å reise gjennom Oslo og videre østover.

Eksempler på dyrere reiser:

  • Alle elbilreiser vil koste penger. En tur til Ikea Furuset vil for eksempel koste opptil 50 kroner i bompenger.

  • Å reise til Oslo sentrum både i og utenom rushtiden blir merkbart dyrere fra Follo og Romerike, uavhengig om du skal på Ullevål sykehus eller på teater.

  • På grunn av toveis innkreving og mange flere stasjoner blir det også dyrere dersom du gjør flere stopp på minst en time, som at du først er i sentrum før du drar på Ikea.

Les også: Billigere for fossilbiler i Oslo

Tur til Ikea Furuset (utenom rushtid):

Fra Romerike:

Du må kun gjennom den nye bomringen på kommunegrensen, hvor du kun må betale inn til Oslo. I dag er dette gratis.

 

Elbil

Bensin- og hybridbil

Dieselbil

Kostnad i dag

0

0

0

Kostnad fra 1/3 2019

4

17

20

Kostnad fra 1/3 2020

8

17

20

Fra Follo:

Du må gjennom fire bomringer, både den nye på kommunegrensen, dagens bomring, den nye i indre by som har en «arm» opp ved Ulven/Teisen, og til sist gjennom dagens bomring nok en gang ved Furuset.

Men på grunn av timesreglene må du på vei inn betale i to av bommene: Bommen på kommunegrensen og bommen i dagens bomring ved Lambertseter. På returen betaler du bare i bommen ved Furuset.

Elbiler må begynne å betale, og etter ett år dobles elbil-satsene.

For fossilbilene blir det mye billigere enn i dag. Årsaken er at i dag må man betale vanlig sats to ganger i dagens bomring. Fra 1/3 halveres disse takstene, samtidig som rabatten dobles. Den nye bommen på kommunegrensen veier noe opp.

 

Elbil

Bensin- og hybridbil

Dieselbil

Kostnad i dag

0

81

90

Kostnad fra 1/3 2019

12

50

60

Kostnad fra 1/3 2020

24

50

60

Fra Bærum:

Også her må du gjennom fire bomringer på vei inn, men betaler bare i to, ved kommunegrensen og ved Lysaker. På returen må du betale ved Furuset.

Elbiler må begynne å betale, og etter ett år dobles elbil-satsene. For fossilbilene blir det litt billigere enn i dag.

 

Elbil

Bensin- og hybridbil

Dieselbil

Kostnad i dag

0

56

61

Kostnad fra 1/3 2019

12

50

60

Kostnad fra 1/3 2020

24

50

60

Les også: Tilfeldigheter avgjør bompengeplassering

Tur til Oslo sentrum (i rushtiden):

Du må gjennom alle de tre bomringene både inn og ut både fra Follo, Romerike og Bærum, men betaler bare i to av dem på vei inn, og bare i en av dem på vei ut, på grunn av timesreglene. I kommunegrense-bomringen betaler du bare på vei inn til Oslo.

Elbiler må begynne å betale, og etter ett år økes satsene. For fossilbilene blir det nesten samme pris som i dag fra Bærum, mens det blir dyrere fra Follo og Romerike.

 

Elbil

Bensin- og hybridbil

Dieselbil

Kostnad i dag (fra Follo og Romerike)

0

50

54

Kostnad i dag (fra Bærum)

0

66

70

Kostnad fra 1/3 2019

24

65

72

Kostnad fra 1/3 2020

36

65

72

Tur til Oslo sentrum (utenom rushtid):

Også i dette eksempelet må du gjennom alle tre bomringene både fra Follo, Romerike og Bærum, men betaler bare i to på vei inn, og i en på vei ut.

Elbiler må begynne å betale, og etter ett år økes satsene. For fossilbilene blir det litt billigere fra Bærum, og en del dyrere fra Follo og Romerike.

 

Elbil

Bensin- og hybridbil

Dieselbil

Kostnad i dag (fra Follo og Romerike)

0

40

45

Kostnad i dag (fra Bærum)

0

56

61

Kostnad fra 1/3 2019

12

50

60

Kostnad fra 1/3 2020

24

50

60

Les også: Tekniske problemer med timesregelen i Oslo

Tur til Ullevål sykehus (utenom rushtid):

Fra Romerike og Follo må du gjennom tre bomringer, den nye på kommunegrensen, dagens bomring og den nye i indre by. Men du betaler bare i to av dem, den på kommunegrensen og i dagens bomring. På returen betaler du ikke i kommuneringen, bare i dagens bomring.

Fra Bærum må du gjennom to bomringer, men prisen blir den samme som for reisende fra Romerike og Follo. Du betaler i begge på vei inn, og i den ene på vei tilbake.

Elbiler må begynne å betale, og etter ett år økes satsene. For fossilbilene blir det litt billigere fra Bærum, og en del dyrere fra Follo og Romerike.

 

Elbil

Bensin- og hybridbil

Dieselbil

Kostnad i dag (fra Follo og Romerike)

0

40

45

Kostnad i dag (fra Bærum)

0

56

61

Kostnad fra 1/3 2019

12

50

60

Kostnad fra 1/3 2020

24

50

60 

Tur til Oslo sentrum, deretter til Ikea Furuset (i rushtiden):

Når du skal flere steder og blir minst en time på hvert sted blir det dyrere. Da gjelder nemlig ikke timesreglene.

En tur til Oslo sentrum, som avsluttes med en tur innom Ikea på Furuset blir dermed mye dyrere enn før.

Fra alle stedene rundt Oslo må du gjennom alle tre bomringene på vei inn til Oslo, og betale i to av dem. På vei til Furuset må du gjennom to bomringer og betale i en av dem.

Bor du på Romerike kan du reise gratis hjem fra Ikea. Bor du i Follo eller på vestsiden av Oslo må du gjennom tre eller fire bommer på vei hjem, men betale i bare én av dem.

Elbiler må begynne å betale, og etter ett år økes satsene.

For fossilbilene blir det en kraftig økning. Hovedårsaken er at man må betale også på vei ut, og får heller ikke nytte av timesregelen når man stopper på vei ut.

 

Elbil

Bensin- og hybridbil

Dieselbil

Kostnad i dag (fra Follo og Romerike)

0

50

54

Kostnad i dag (fra Bærum)

0

66

70

Kostnad fra 1/3 2019 fra Romerike

24

65

72

Kostnad fra 1/3 2020 fra Romerike

36

65

72

Kostnad fra 1/3 2019 fra Follo og Bærum

32

86

96

Kostnad fra 1/3 2020 fra Follo og Bærum

48

86

96

Kjøre rett gjennom Oslo (utenom rushtid):

Skal du rett gjennom Oslo, må du gjennom alle tre bomringene, men du betaler bare en gang i bomringen på kommunegrensen, og en gang i dagens bomring, på grunn av timesregelen.

Kostnad for alle utenom rushtid: 8/16 kroner for elbil, 42 kroner for bensin- og hybridbil, 50 kroner for dieselbil.

Elbiler må begynne å betale, og etter ett år økes satsene. For fossilbilene blir det mye billigere, spesielt når du kommer vestfra. Årsaken er timesregelen og halv sats.

 

 

Elbil

Bensin- og hybridbil

Dieselbil

Kostnad i dag (fra Follo og Romerike)

0

40

45

Kostnad i dag (fra Bærum)

0

56

61

Kostnad fra 1/3 2019

8

34

40

Kostnad fra 1/3 2020

16

34

40 

Fotnote: Dagens priser er hentet fra Autopass, og dagens brikkerabatt på 10 prosent er medregnet. De fremtidige prisene er hentet fra stortingsproposisjonen, fratrukket 20 prosent brikkerabatt, som blir den nye standarden. Elbiltakstene stiger 50 prosent i rushtiden og 100 prosent utenfor rushtiden fra 2020. Oslopakke 3-sekretariatet informerer om at takstene blir noe justert i 2020, blant annet fordi elbilene skal betale maksimalt 50 prosent av bensinbilene.

Les også: Så mye koster parkering i Oslo