REKORD: I 2019 smadres alle bompengerekorder. Myndighetene vil ta inn 13 milliarder i bommene i løpet av året. Foto: Peter Raaum
REKORD: I 2019 smadres alle bompengerekorder. Myndighetene vil ta inn 13 milliarder i bommene i løpet av året. Foto: Peter Raaum

Bompengeutgiftene vokser til rekordstore 13 milliarder:

I år må hver eneste bilist betale 5200 kroner i bompenger

Bompengebetalingen når nye høyder. I år må vi betale 13 milliarder kroner i bompenger. Det utgjør 5200 kroner per bilist.

Publisert Sist oppdatert

For tre år siden betalte vi 9,8 milliarder kroner i bompenger. For i år er anslaget på 13 milliarder kroner.

Bare på tre år har bompengeutgiftene til norske bilister økt med 33 prosent, ifølge en fersk rapport fra Statens vegvesen.

Les også: Alt du må vite om Toyotas nye SUV

5200 kroner per bilist

I Norge er det anslagsvis 2,5 millioner bilister. Det innebærer at hver bilist i år må regne med å betale 5200 kroner i bompenger.

Men byrdene er som kjent svært ulikt fordelt.

I deler av landet er det ikke bompenger. I Finnmark er det ikke et eneste bompengeprosjekt hverken nå eller som kommer de nærmeste årene.

Les også: Slik brukes bypakke-milliardene

Én milliard i 1990

Bompengeutgiftene har økt jevnt helt siden 1990. Da lå årlige bompengeutgifter på ca. én milliard kroner.

Da Høyre og Fremskrittspartiet overtok regjeringsmakten i 2013, var bompengeutgiftene kommet opp i ca. ni milliarder kroner.

I 2017 passerte bompengeutgiftene for norske bilister for første gang den magiske grensen på 10 milliarder kroner.

Større økning enn beregnet

Økningen i bompenger er nå større enn ekspertene i Vegdirektoratet trodde. For ett år siden var anslaget for 2018 på 10,7 milliarder kroner.

Nå er anslaget for 2018 på 11,5 milliarder, mens det altså økes ytterligere med halvannen milliard kroner til hele 13 milliarder i 2019.

Bompengeregnskapet er ikke endelig før ca. ett år etter at et år er slutt, fordi det har vært mange bompengeselskaper og et stort tallgrunnlag som skal settes sammen.

Derfor er de endelige tallene for 2017 først nå klare.

Nye bompengeprosjekter

Hovedårsaken til det kraftige bykset på halvannen milliard kroner fra 2018 til 2019 er økte takster og nytt bompengesystem i Oslo, Bergen og på Nord-Jæren.

Dessuten kommer det stadig flere helt nye bompengeprosjekter.

Fra i år blir det bompengeinnkreving på blant annet E6 sør for Hamar, på E18 i Agder og i det store Ryfast-prosjektet.

Les også: Åpner bommer som skal ta inn 100 milliarder