ØNSKER UTSETTELSE:  Bil- og transportsektoren lider under koronakrisen og mange av aktørene ønsker at det lempes midlertidig på utslippskravene. Foto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix
ØNSKER UTSETTELSE: Bil- og transportsektoren lider under koronakrisen og mange av aktørene ønsker at det lempes midlertidig på utslippskravene. Foto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix

Bilindustrien i korona-krise:

Vil utsette klima-tiltakene

Bilindustrien rammes kraftig av koronautbruddet. Bilprodusenter over hele verden forsterker nå presset på myndighetene for å få redusert eller utsatt utslippskravene.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: En stor del av bil- og transportsektoren ønsker reduserte utslippskrav mens koronakrisen pågår.

Klima- og miljøtiltakene vil påføre bransjen ytterligere kostnader, og dermed forverre de mørke økonomiske utsiktene for 2020 og årene som kommer, i følge bilselskapene.

I Kina falt bilsalget i februar med 79 prosent – fra nesten 1,5 millioner biler i februar 2019 til 310.000 i februar i år, det laveste nivået siden 2005.

Kina er verdens største bilprodusent, men den nasjonale industrien sliter tungt selv om aktiviteten så smått er i ferd med å komme i gang igjen.

Tidligere denne måneden oppfordret China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) myndighetene til å iverksette tiltak for bransjen, blant annet å redusere utslippskravene.

Bloomberg siterer kilder om at det pågår samtaler mellom industrien og myndighetene om å lempe på disse.

I USA har president Donald Trump beordret EPA, byrået for beskyttelse av miljøet, til å oppheve håndhevingen av utslippsbegrensninger generelt, også med koronakrisen som påskudd.

I forrige uke ba en europeisk gruppering, ledet av det europeiske bilprodusentforbundet ACEA, om samtaler med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Ett av temaene blir utsettelse av tidsplanen for innføring av de nye, strenge utslippskravene som etter planen skal gjelde fra inneværende år.

Brevet – sendt «på vegne av kjøretøyprodusenter, underleverandører, dekkprodusenter, forhandlere og verksteder» – presiserer samtidig at det ikke med det er meningen å stille spørsmål ved nødvendigheten av å innføre regelverket, men at industrien og myndighetene sammen må legge nye planer for perioden etter at det verste av pandemien er over.

Én ting er det kraftige fallet i produksjon og etterspørsel som er et resultat av krisen, en situasjon som krever umiddelbare grep.

En annen at industrien ønsker å få utsatt videreutvikling, testing og godkjenning av kjøretøyene, som blir forsinket så lenge krisen varer.

Avviser behov for utsettelse

Ikke overraskende er miljøorganisasjonene lite imponert over innholdet i brevet og kaller lobby-initiativet et forsøk på å utnytte koronasituasjonen for å forsinke den nødvendige grønne omstillingen.

Transport and Environment (T&E), der blant annet norske Naturvernforbundet er medlem, er blant organisasjonene som advarer mot utsettelse.

AVVISER: Julia Poliscanova i Transport&Environment ser ikke noe behov for redusert klimainnsats på grunn av korona-epidemien.
AVVISER: Julia Poliscanova i Transport&Environment ser ikke noe behov for redusert klimainnsats på grunn av korona-epidemien.

Julia Poliscanova, direktør for seksjonen Rene Kjøretøyer og e-mobilitet i T&E, mener utsettelse av CO2-begrensningene ikke er veien å gå.

Hun hevder fallende produksjon og salg er et dårlig argument, når CO2-begrensningen går på tvers av flåten av biler som faktisk selger. Samtidig påpeker hun at den totale elbil-andelen øker, noe som får ned CO2-utslippene på tvers av markedet, samtidig som kriser tradisjonelt øker etterspørselen etter mindre biler med lavere utslipp.

T&E peker dessuten på at det slett ikke er en samlet bilindustri som ønsker utsettelse, da både BMW, Daimler og Volkswagen har uttalt at de støtter innføringen av de strengere kravene.

Powered by Labrador CMS