PARKERT: Anders Madslien er en av mange eldre som utålmodig venter på at det skal bli lettere, og slik han ser det, mer rettferdige ordninger for eldre når det gjelder fornyelse av førerkort. I fjor sommer ble han stoppet i UP-kontroll og fikk bot på 8.000 kroner for å kjøre uten førerkort. Selv mener han at han urettmessig er blitt fratatt anledning til å fornye lappen. Foto: Trond Solberg / VG / NTB scanpix
PARKERT: Anders Madslien er en av mange eldre som utålmodig venter på at det skal bli lettere, og slik han ser det, mer rettferdige ordninger for eldre når det gjelder fornyelse av førerkort. I fjor sommer ble han stoppet i UP-kontroll og fikk bot på 8.000 kroner for å kjøre uten førerkort. Selv mener han at han urettmessig er blitt fratatt anledning til å fornye lappen. Foto: Trond Solberg / VG / NTB scanpix

Forsinket utredning til departementene:

Fortsatt uvisst om eldre og førerkort

Utredningen om alternative ordninger for eldre som ønsker fornyet førerkort, er forsinket. – Ikke overraskende, sier Anders Madslien, tidligere statssekretær (Sp) i Samferdselsdepartementet.

Publisert Sist oppdatert

Anders Madslien (80) er en av flere engasjerte eldre som tidligere har gått ut i Motor for å bekjempe det de mener er diskriminering av eldre når det gjelder fornyelse av førerkort.

I dag må alle eldre, uansett helsetilstand, gjennomgå en obligatorisk legesjekk med en tilfredsstillende helseattest som resultat, for å kunne få førerkortet fornyet.

Da Vegdirektoratet og Helsedirektoratet 4. mai i fjor fikk i oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Helse og omsorgsdepartementet å utrede alternative løsninger for eldre sjåfører, uttalte daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at en obligatorisk helseattest ikke nødvendigvis var spesielt effektiv med tanke på trafikksikkerhet.

Ny forskning, blant annet publisert i «Journal of Transport and Health» (2014) og en rapport fra Europakommisjonen (2016) viser svak sammenheng mellom alder på føreren og hvor sikker kjøringen er.

Les også:  «Bomringenes far» ville sagt nei til bommene i dag

Helseminister Bent Høie mener ordningen med obligatorisk helseattest oppleves som unødvendig, både for mange fastleger og pasienter.

– Vi mennesker lever lenger og er friskere lenger. Da er det naturlig å se på ordningen.

Samtidig har regjeringen tidligere fått kritikk fra opposisjonen for at de ikke har fjernet ordningen om obligatorisk helseattest, slik Senterpartiet og Arbeiderpartiet ønsket.

Regjeringen valgte altså i stedet å be om en utredning om alternative ordninger fra direktoratene. Denne skulle vært levert på tampen av fjoråret, men er utsatt til 1. februar.

Les også:  «Vi må slutte å demonisere all dieselteknologi»

Tilbakeviser motstridende interesser

Anders Madslien antar at forsinkelsen fra direktoratene kan skyldes motstridende interesser og at arbeidet med problemstillingen ikke er blitt gitt prioritet.

Det tilbakevises av både Helsedirektoratet og Vegdirektoratet.

– Eldre bilførere er et område som har stor betydning for trafikksikkerheten og den enkeltes mobilitet. Av hensyn til konsekvensene av feil vurdering og konklusjon, har helse- og vegmyndighetene derfor gått grundig til verks. Samtidig skal arbeidet koordineres mellom to etater med flere fagmiljøer, noe som har tatt lengre tid enn planlagt, sier seksjonssjef Synnøve Olsen Vebostad, leder av Vegdirektoratets førerkortkontor til Motor.

Flere lesere – og flere av disse med jobb i helsevesenet – har henvendt seg til Motor etter en tidligere artikkel om temaet.

Disse leserne har vært sterkt uenige i at det ikke bør være en obligatorisk helsetest for alle eldre. De har ment det er et viktig perspektiv at sviktende helse ofte henger sammen med alder.

Les også: Slik beregnes de norske bilavgiftene

Rett og slett diskriminering

Stridens kjerne er altså hvorvidt helseattester for eldre skal være obligatoriske – med alder som eneste kriterium, og eventuelt hvordan og hvilke forskrifter som skal knyttes til disse.

I dag må alle som har fylt 75 år oppsøke lege og få en helseattest før de kan få fornyet førerkortet sitt med inntil tre år (to år fra 78 år).

– For mange eldre oppleves dette som en eksamen de gruer seg veldig til, sier den tidligere statssekretæren.

Danmark fjernet kravet om obligatorisk helseattest i 2017, og flere andre land har heller ingen spesifikke krav knyttet til alder alene.

– Dette er rett og slett diskriminering av eldre, sier Anders Madslien.

Les også: Angriper førerløse biler med stein

Kjørte bil uten førerkort

Selv er Madslien nettopp dømt til å betale en bot han fikk for å kjøre uten førerkort i august i fjor.

Madslien valgte å bestride boten. Han mener at han i 2016 mistet retten til å kjøre på mangelfullt grunnlag, og at ankemuligheter i praksis er ikke-eksisterende.

– Jeg har en medfødt øyesykdom som er grunnen til at jeg ikke fikk fornyet førerkortet.  På tross av at jeg per i dag har forsikring fra spesialister om at sykdommen har stagnert i en tidlig fase, «besto» jeg ikke testen, forteller Madslien.

Han mener at de medisinske og kognitive kravene som er blitt stilt har vært alt for strenge og rammet alt for mange.

De kognitive kravene Madslien sikter til er en omstridt kognitiv test som mange eldre har måttet ta som del av helsetesten.

Mange har opplevd denne testen som grunnløs og dessuten lite hensiktsmessig med tanke på å avsløre ferdigheter knyttet til bilkjøring. Helsedirektoratet påpeker i sine forskrifter at denne testen kun skal brukes ved mistanke om kognitiv svikt.

Les også: Her får du den beste veimaten

Vil betale boten

– Kommer du til å betale boten som nå er økt til 9.500 kroner, som du fikk for å kjøre uten førerkort?

– Ja da, med tid og stunder gjør jeg det.

– Er det slutt på bilkjøringen fra nå av?

– Når du bor på landet, slik jeg gjør, innebærer det en dramatisk forringelse av min livskvalitet. Etter å ha kjørt skadefritt i 60 år opplever jeg dette som forferdelig urimelig. Samtidig vet jeg at politiet er ekstra oppmerksomme på meg, og jeg vil helst ikke miste bilen. Den kan jeg i det minste bli kjørt rundt i. Så jeg må nok slutte med bilkjøringen, ja.