SJÅFØRENS BESTE VENN: Tesla har i to år hatt teknologi som sikrer tilpasset inneklima, slik at en hund kan oppholde seg i en parkert bil.
SJÅFØRENS BESTE VENN: Tesla har i to år hatt teknologi som sikrer tilpasset inneklima, slik at en hund kan oppholde seg i en parkert bil.

10 hunder har fått heteslag i bil i år:

Så fort blir bilen farlig varm i sommersola

Hvert år dør barn og dyr av heteslag i parkerte biler. Mange er ikke klar over hvor fort temperaturen kan stige og dermed gjøre bilen til en dødsfelle.

Publisert

En parkert bil blir svært raskt farlig varm en sommerdag. Det viser blant annet en test fra NAF, hvor de parkerte en bil i 24 grader og sommersol og ble sittende med en temperaturmåler i bilen.

Etter bare fem minutter var temperaturen i bilen steget til 34 grader. Etter en halv time til 44 grader.

– Det blir fort ubehagelig varmt og alt du tar på i bilen blir kokende varmt, sier forbrukerrådgiver Janne Pedersen i NAF.

– Dette er en opplevelse man som voksen rett og slett ikke utsetter seg for. Vi går enten ut av bilen, setter på aircondition, eller lukker opp alle vinduene.

Barn rammes i USA

I verste fall kan en parkert bil i sommervarmen bli en dødsfelle for barn. En oversikt fra nettsiden www.noheatstroke.org, viser eksempelvis at 887 barn har dødd av heteslag i parkerte biler i USA, siden de begynte å registrere slike dødsfall i 1998.

Årene 2018 og 2019 var tragiske rekordår for slike dødsfall, med 53 døde barn hvert av disse årene. I fjor var tallet sunket til 25 barn.

De fleste barna var under to år gamle og hadde i over halvparten av tilfellene blitt glemt igjen i bilen. Omtrent 25 prosent var bevisst etterlatt, mens rundt 20 prosent av tilfellene gjaldt barn som hadde kommet seg inn i en bil på egenhånd.

Ingen norske tilfeller

Motor har søkt etter norske saker og finner at det er varslet om barn som er etterlatt i bil, men finner ingen omtale av dødsfall eller omtale av straffesaker i etterkant av slike eventuelle dødsfall.

Overlege Marianne Strøm ved Dødsårsaksregisteret har sjekket tall tilbake til 1996, som er det året hvor fra dødsårsaker er kodet med de versjonene av kodeverket som brukes i dag.

– Det er ikke registrert noen barn i alderen 0-18 år som er døde som følge av koden «Effects of heat and light» i kombinasjon med at barnet er forlatt i et kjøretøy. Det er heller ikke registrert noen dødsfall hos barn 0-18 år som skyldes «Exposure to excessive natural heat», sier Marianne Strøm.

Hun føyer til at det ikke kan utelukkes av et eventuelt dødsfall er kodet på annen måte som gjør at det ikke kan gjenfinnes, men regner det som lite sannsynlig.

Dyr rammes

Hvert år rammes hunder etterlatt i parkerte biler av heteslag. Veterinær Renate Sjølie i Norsk Kennel Klub har jobbet klinisk i 13 år og sier dette dessverre er noe veterinærer opplever fra tid til annen.

Diagnoseregisteret Pyramidion opplyser til Motor at de har registrert 10 tilfeller av heteslag hos hunder hittil i år i Norge, men at de ikke kan lese ut fra statistikken om disse hundene døde som følge av heteslaget.

Registreringen av heteslag hos hunder startet i 2018, og det er registrert 64 tilfeller siden den gang.

Renate Sjølie forteller at Norsk Kennel Klub forut for denne sommeren har sendt ut nyhetsbrev til medlemmer om parkerte biler og fare for heteslag.

– Hva gjør man hvis man oppdager en pesende hund i en varm bil?

– Prøv å finne eieren av bilen. Du kan eventuelt sende REGNR (mellomrom) og bilens registreringsnummer til telefonnummer 2282. Det er Statens vegvesen sitt motorvognregister. Hvis du ikke lykkes med å få tak i eieren, bør du kontakte politiet. Haster det enda mer, har man mulighet til å knuse bilvinduet for å forsøke å få hunden ut, jamfør Dyrevelferdslovens paragraf 4 om hjelpeplikt, sier Sjølie.

Dette gjør du for å hjelpe overopphetet hund

Symptomer på overoppheting er kraftig pesing, ustøhet, røde slimhinner i øyne og munn og økt puls hos dyret. En kroppstemperatur på over 42 grader gir fare for organkollaps og død.

– Hvordan behandler man en hund som er blitt overopphetet?

– Bring hunden inn i skyggen, tilby kaldt vann og avkjøl kroppen med avkjølt, men ikke for kaldt vann. Dekk eventuelt hunden med omslag av fuktige håndklær. Dersom hunden fortsatt viser symptomer på overoppheting bør veterinær oppsøkes.

– Hvordan behandles dette eventuelt av en veterinær?

– Veterinæren vil undersøke temperatur, blodtrykk, puls og allmenntilstand. Blodprøve kan være aktuelt for å kontrollere organverdier og blodets koagulasjonsevne. Ved behov korrigeres tilstanden med avkjøling, intravenøs væske og eventuell annen støtteterapi som smertelindring og barbering av pels.

Noen hunderaser kan være mer disponert for å få heteslag enn andre, for eksempel hunder med mye pels eller kortsnutede raser. Selv om vinduet står på gløtt og hunden har vann, gir det likevel ingen garanti mot heteslag. Og en bil parkert i skyggen på en varm dag kan likevel bli farlig varm. Mange tenker dessuten ikke på at solen stadig flytter seg.

– Vær samtidig obs på at man på mange elbiler nå kan ha aircondition gående selv om bilen står parkert. Så sjekk panelet foran i bilen først, sier Renate Sjølie.