ULV, ULV: En canis lupus i en villdyrspark Bad Mergentheim i Tyskland.
ULV, ULV: En canis lupus i en villdyrspark Bad Mergentheim i Tyskland.

Ny forskning:

Flere ulver gir færre viltulykker

En økning i ulvestammen har ført til nedgang i antall viltulykker, viser et nytt forskningsarbeid fra USA. Men forklaringen er kanskje ikke den du tror …

Publisert Sist oppdatert

SViltpåkjørsler er ikke bare et problem på norske veier. I USA skjer det nær en million viltpåkjørsler hvert år, skriver forskerne ved Prooceedings of the The National Academy of Sciences of The United States of American (PNAS).

Påkjørslene er skyld i 29.000 personskader, 200 tapte menneskeliv og skader for mer enn 90 milliarder kroner årlig i USA.

I en studie som tar utgangspunkt i tallmateriale fra delstaten Wisconsin er det gjort funn som overrasker – og kan ha betydning langt utover USAs grenser.

«Mer ulv kan redusere antallet påkjørsler med 24 prosent, noe som kan ha en økonomisk nytte som er 63 ganger større enn kostnadene knyttet til erstatning for skader på husdyrbestanden», skriver forskerne.

Men uansett om tallene er overførbare til norske forhold eller ikke: Hvorfor vil flere ulv gi færre påkjørsler?

PNAS-forskerne finner forklaringen i måten ulven jakter på.

Ulven har en tendens til å følge menneskeskapt infrastruktur – det vil si veier og kraftgater – som effektive transportruter når den vandrer, ifølge forskerne.

Disse preferansene har hjorten oppdaget, og det gjør at dyrene i større grad holder seg borte fra veiene, og derfor sjeldnere rammes av påkjørsler.