GRØNN RETNING: Fra produksjonsgulvet i Mercedes-fabrikken i Sindelfingen.
GRØNN RETNING: Fra produksjonsgulvet i Mercedes-fabrikken i Sindelfingen.

9 av 10 nådde målet:

Bare én bilprodusent misset på EUs utslippskrav

CO2-utslippene fra nye personbiler falt 11,5 prosent fra 2019 til 2020. Alle unntatt en av de store bilprodusentene nådde målet sitt for utslippsnedgangen.

Publisert

Det viser en gjennomgang som er gjort av organisasjonen International Council on Clean Transportation (ICCT) basert data som er innrapportert til det europeiske miljøbyrået (EAA).

Datamaterialet viser at nye biler som ble solgt i EU i 2020 hadde et gjennomsnittlig CO2-utslipp på 108 g/km, beregnet etter den såkalte NEDC-syklusen brukes i denne sammenhengen.

Ni av de 10 største produsentene er ajour med utslippsreduksjon i tråd med nye EU-krav, mens bare Volkswagen-gruppen er om lag 1 g/km med CO2 bak skjema.


Alle elektrifiserte drivlinjer teller inn dette regnskapet – både rene elbiler, ladehybrider, hybrider og mildhybrider. Blant produsentene har Mercedes-Benz den høyeste andelen når det gjøres en telling ut fra produksjonen av helelektriske biler og ladehybrider, med 20 prosent av produksjonen. Også Kia, BMW og Hyundai har alle over 15 prosent, ifølge ICCT.

Men organisasjonen advarer om at de tilsynelatende positive 2020-tallene ikke forteller hele historien.

Det er et komplekst system som ligger til grunn for beregningen av utslippene, inkludert såkalte «super-kreditter» og innfasingsordninger. Bilprodusentene kan ikke støtte seg på disse ordningene også i 2021, og vil i år måtte klare ytterligere en CO2-reduksjon på 10 g/km – uten hjelp fra ordningene.