MEDHOLD: Aktor, politiadvokat Amund Sand, har ført saken for påtalemyndigheten. Foto: Marius Langfjord, Trønder-Avisa
MEDHOLD: Aktor, politiadvokat Amund Sand, har ført saken for påtalemyndigheten. Foto: Marius Langfjord, Trønder-Avisa

Lurte bruktbilkunder med premiumbiler:

Dømt til fengsel for bruktbilsvindel

To menn i 40-årene er dømt til fengsel i over ett år hver for svindel med kjøp og salg av premiumbiler. I tillegg må de betale 4,2 millioner kroner i erstatninger til kundene sine.

Publisert Sist oppdatert

Mennene drev bruktbilfirmaet Tailor Made Cars (TMC). De fikk kundene til å betale på forskudd for til dels dyre premiumbiler som skulle importeres fra Tyskland.

Men i stedet ble pengene kundene betalte på forskudd brukt til å finansiere driften av bruktbilfirmaet som allerede fra starten gikk dårlig.

Les også: NAF advarer mot fullmaktssalg

Begge mennene er dømt for grovt uaktsomme bedragerier mot totalt 22 kunder etter at aktor i saken frafalt flere tiltaleposter under rettssaken tidligere i vår.

I de 22 bedrageritilfellene ble kundene påført eller sto i fare for tap på totalt 6,8 millioner kroner.

Noen av bedrageriene er også utført mot kunder som de skulle hjelpe med salg av bil. Når bilene var solgt, stakk firmaet pengene i egen lomme i stedet for å sende pengene videre til selgerne av bilene.

– 6,8 millioner kroner er et svært høyt beløp, skriver Inntrøndelag tingrett i sin dom.

De mener det også er straffeskjerpende at bedrageriene er utført mot mange kunder over en lang periode på flere år.

Les også: Nå må bruktbilselgere ha bevilling

Hovedmann fra Narvik

Hovedmannen er en mann fra Narvik på 47 år som ifølge tingretten har hatt den reelle styringen over bruktfirmaet i rollen som salgssjef.

Han er dømt til fengsel i ett år og tre måneder, hvorav syv måneder må sones som ubetinget straff.

– Han utførte bedrageriene, konkluderer tingretten.

Delvis gjort opp

Den andre mannen, en trønder på 46 år som var styreleder og daglig leder, er dømt til fengsel i ett år og én måned, hvorav fem måneder ubetinget.

Han er også dømt for brudd på sentrale regler for opptreden i næringslivet.

Men han har fått lavere straff fordi han tross sine verv ikke hadde en sentral rolle i bedrageriene, og dessuten delvis har gjort opp for seg overfor mange av bruktbilkundene.

400.000 kroner

I tillegg må de to i fellesskap betale erstatninger på totalt 4,2 millioner kroner til 14 bruktbilkunder.

En av de 14 kundene er en mann som ble lurt for nesten 400.000 kroner.

Her kan du lese hans historie da han skulle få hjelp av TMC til å selge en fet BMW.

Tredje dom

Dommen mot TMC er den tredje på kort tid mot bruktbilselgere.

I mars ble innehaveren og medhjelperen av bruktbilfirmaet Tuana cars på Strømmen på Romerike dømt til fengsel for grove bedragerier mot kundene sine.

Før påske ble bruktbilselgeren Sven Jarle Knoll fra Fredrikstad dømt til ubetinget fengsel i tre år og to måneder for omfattende bedragerier mot kundene sine. Han er også fradømt retten til å drive næringsvirksomhet for resten av livet.

Knoll har anket dommen.

Oppdatering april 2021: I en ankesak i Borgarting lagmannsrett vinteren 2021 ble Knoll frikjent på alle punkter som han ble dømt for i en tingrettsdom i 2019. Et par uker senere trakk politiet en allerede utferdiget tiltale for påstått nye forhold. En dom fra 2015 på fire års fengsel for omfattende skattesvik og grov økonomisk utroskap er imidlertid rettskraftig.