NULL DREPTE: Sverige vurderer nå å senke fartsgrensen fra 50 til 40 km/t i tettbygde strøk. Målet er null drepte i trafikken. Foto: Thomas Johansson
NULL DREPTE: Sverige vurderer nå å senke fartsgrensen fra 50 til 40 km/t i tettbygde strøk. Målet er null drepte i trafikken. Foto: Thomas Johansson

Senker fartsgrenser

Sverige vurderer 40 km/t i tettsteder

Sverige vurderer nå å innføre 40 kilometer i timen som en ny fartsgrense i tettbygde strøk. Målet er å få ned antall drepte i trafikken og blåse nytt liv i den svenske null-visjonen. Tidligere er farten satt ned fra 90 til 80 km/t på en rekke landeveier.

Publisert

Mange norske bilister har sett med misunnelse på at svenskene har kunnet kjøre fortere enn oss. Men nå er dette i ferd med å snu. Fartsgrensene senkes i nabolandet. Det var i 1997 at den svenske regjeringen presenterte en visjon om null antall drepte eller hardt skadde  på svenske veier. Det er for å bidra til å nå dette målet at den svenske regjeringen nå lanserer tanken om å senke hastigheten fra 50 til 40 kilometer i timen i tettbygde strøk.  

– Nullvisjonen har levd litt i skyggen de siste årene. Det må nå settes mer fokus på trafikksikkerhetsspørsmålet, sa infrastrukturminister Anna Johansson (S), da hun presenterte en oppdatert utgave av nullvisjonen på en konferanse om trafikksikkerhet i Tylösand. Det er Vi Bilägare som forteller dette.

For ikke lenge siden senket Sverige hastighetsgrensen fra 90 til 80 km/t på en rekke landeveier. Regjeringen skal nå gjøre en utredning om konsekvensene ved å senke fartsgrensen i tettbygde strøk fra 50 til 40 km/t. Ert av spørsmålene blir hvordan man skal definere tettbygde strøk.

– Jeg tror det finnes god aksept for at man skal holde en lav hastighet i miljøer der ulike trafikantgrupper blandet, for eksempel i nærheten av skoler. Ett av spørsmålene som skal vurderes er hvordan vi skal definere ordet ”tettsted”, sier Johansson til Vi Bilägare.

Andre deler av den ”nye” nullvisjonen setter større fokus på de myke trafikantene som fotgjengere og syklister.