TIL STORTINGET: Hastverket til Statens vegvesen blir nå tatt opp i Stortinget. Fra 1. mars 2019 blir det 84 slike bomstasjoner i og rundt Oslo, hvis vegvesenet rekker å bygge dem.
TIL STORTINGET: Hastverket til Statens vegvesen blir nå tatt opp i Stortinget. Fra 1. mars 2019 blir det 84 slike bomstasjoner i og rundt Oslo, hvis vegvesenet rekker å bygge dem.

Senterpartiet ber om redegjørelse

Reagerer på bom-snarvei

Samferdselspolitisk talsmann Ivar Odnes i Senterpartiet reagerer på vegvesenets hastverk med å bygge alle de nye bompengestasjonene. Nå krever han redegjørelse fra samferdselsministeren.

Publisert

I mars 2019 skal 53 nye bomstasjoner være bygget ferdig i og rundt Oslo. I tillegg skal de fleste av de 31 eksisterende bomstasjonene bygges om.

Tiden er så knapp at Statens vegvesen har bedt Samferdselsdepartementet om å få ta flere snarveier, slik at de rekker tidsfristen. Blant annet vil etaten at arbeidet med å få vedtatt bompengeprosjektet i Stortinget kan begynne før den viktige eksterne kvalitetssikringen er ferdig.

Vegvesenet ønsker også å starte arbeidet med å kjøpe utstyr til bomstasjonene før stortingsvedtaket er gjort.

Les også: Her smetter 1500 kjøretøy gjennom bomringen

Overrasket

Samferdselsdepartementet har godkjent snarveiene. Men nå reagerer opposisjonen.

– Jeg er overrasket over at Statens vegvesen ikke vil avvente nødvendige politiske vedtak. Det er særlig viktig å få rapporten for den eksterne kvalitetssikringen på bordet før vi skal behandle dette politisk, sier Ivar Odnes, samferdselspolitisk talsmann for Senterpartiet.

Den eksterne kvalitetssikringen, som på fagspråket kalles KS2, skal ifølge Finansdepartementet alltid gjennomføres før et prosjekt legges frem for Stortinget.

Krever redegjørelse

Vegvesenet har så dårlig tid at det også kan gå på bekostning av mulighetene for å teste utstyret og løsningene før bommene tas i bruk.

– Dette underbygger at det er grunn til å stille spørsmål om en ikke heller bør bruke mer tid på dette arbeidet, sier Odnes – som understreker at den nye bompengeordningen for Oslo er konfliktfylt.

Han vil nå be samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) om en redegjørelse.

– Oslopakke 3 må behandles på lik linje med andre bompengeprosjekt, sier Odnes til Motor.

Les også:Slik blir bypakken for Oslo og Akershus

Byrådets skyld

Cecilie Lyngby, som står bak en aksjonsgruppe mot økning av bompenger, legger skylden for hastverket på byrådet.

– Dette er typisk dagens byråd. Alt fremskyndes og alt haster, sier Lyngby, som mistenker at årsaken er et sterkt ønske om å få bommene på plass før lokalvalget høsten 2019.

– Når bommene først står der er de vanskeligere å få vekk, sier Lyngby.

Hennes Facebook-gruppe «Ja til miljø, nei til økning av bompenger» varsler ny demonstrasjon 22. mars. På den forrige demonstrasjonen i november møtte flere tusen mennesker opp utenfor rådhuset og Stortinget i Oslo sentrum.