BURDE FULGT FAGRÅD: – Politikerne burde fulgt de faglige rådene til punkt og prikke. Da ville Oslopakke 3 blitt svært bra, sier adm. dir. Stig Skjøstad i NAF. Det er den ikke blitt nå. Foto: NAF
BURDE FULGT FAGRÅD: – Politikerne burde fulgt de faglige rådene til punkt og prikke. Da ville Oslopakke 3 blitt svært bra, sier adm. dir. Stig Skjøstad i NAF. Det er den ikke blitt nå. Foto: NAF

NAF-sjef Skjøstad om Oslopakke 3

– Politikerne ødelegger noe som kunne blitt svært bra

Oslopakke 3 skal sikre 50 milliarder kroner til store kollektiv-investeringer i Oslo og Akershus. Det meste av dette skal tas inn gjennom økte bompenger og rushtidsavgift for bilister som skal inn og ut av Oslo. Tre av fire kroner fra Oslo-bommene skal gå til kollektiv-utbygging. Også elbilene må nå begynne å betale bompenger.

Publisert Sist oppdatert

For dieselbilister som kommer inn i Oslo vil det i rushtiden koste 58 kroner i bomringen. For bensinbiler vil rushtidssatsen være 48 kroner.

– Alle må bidra, med unntak av syklistene. Hverdagen blir enklere for alle i Oslo og Akershus. Oslo blir en bedre by å bo i, sa miljøbyrå i Oslo, Marie Nguyen Berg (MDG) på en pressekonferanse, da resultatet av forhandlingene mellom Oslo og Akershus ble lagt fram mandag.

 – Alle er nok ikke like glade som Nguyen Berg, sier adm. dir. i NAF, Stig Skjøstad til motor.no.

– Der hvor man har fulgt de faglige rådene til punkt og prikke, har vi fått mange gode løsninger. Da tenker jeg på kollektivutbyggingen som vil gi et mye bedre tilbud for folk både  i Oslo og Akershus. Kapasiteten øker og avgangene blir flere. Der hvor politikerne ikke har tatt hensyn til de faglige rådene, men har forhandlet seg fram til politiske kompromisser, ispedd en god del symbol-politikk, har løsningene blitt dårligere, sier Skjøstad, som spesielt tenker på E18-utbyggingen vest for Oslo. Der skal nå i første omgang bare en liten bit bygges ut.

– Med kraftig økning i næringstrafikken de neste årene, samtidig som veksten i Oslo-området vil måtte gi kraftig økning i busstrafikken, er det vanskelig å se hvordan nye E18 skal takle dette. Det er tris å se hvordan dårlige politiske kompromisser ødelegger noe som kunne blitt svært bra. Dette er akkurat det NAF har advart mot.

– Alle er også enige om at bygging stykkevis og delt er noe vi må bort ifra i norsk samferdsel. Nå er det akkurat det vi får i Akershus, etter at lokal-politikerne har vært inne og forhandlet og bruker dette for å utsette vanskelige avgjørelser, sier Skjøstad og legger til:

– Det er også et tankekors at Oslopakke 3 skal finansieres med bompenger fra en biltrafikk man ikke ha. Vi er også kritiske til at det er så liten forskjell på prisen i og utenom rushtiden. Generelt høye priser gir ingen gode incentiver til å kjøre utenom rushtiden.

DE VIKTIGSTE PUNKTENE I OSLO-PAKKE 3

E18 utvides mellom Lysaker og Strand. Langs E18 vest for Strand vil det fortsatt være to felt for biler innover mot Oslo og  tre felt utover.

E18 mellom Strand og Fornebukrysset får to gjennomgående felt i tillegg til et vekslingsfelt på strekningen mellom Bærumsdiagonalen og Fornebukrysset.

Det blir tre lokk over ny E18 mellom Strand og Lysaker.

Det skal bygges en ny vei i tunnel fra E18 til Gjønnes.

Ny T-bane tunnel i Oslo.

Det skal bygges ny T-bane til Fornebu.

Det skal bygges ny T-Bane til Ahus på Lørenskog.

Ny E16 fra Sandvika til Wøyen som hadde oppstart i fjor skal fullføres.

Follobanen.

Økte bompenger

Dieselbilister som kommer vestfra inn i Oslo vil i rushtiden betale 58 kroner i bomringen.  I tillegg kommer 16 kroner i Bærums-bommen - tilsammen 74 kroner.

Bensinpersonbiler vil i rushtiden betale 48 kroner, pluss 16 kroner i Bærums-bommen - tilsammen 64 kroner.

Elbiler skal fra 2018 betale ti kroner i bomringen i rushtiden. Fra 2020 kan dette øke til 30 kroner.