LITEN NYTTE: Samfunnsnytten av en stor motorveiutbygging i Norge vil bare være rundt 50 øre av hver krone som investeres. Illustrasjonen er fra nye E6 langs Mjøsa. Foto: Statens vegvesen
LITEN NYTTE: Samfunnsnytten av en stor motorveiutbygging i Norge vil bare være rundt 50 øre av hver krone som investeres. Illustrasjonen er fra nye E6 langs Mjøsa. Foto: Statens vegvesen

Har liten samfunnsnytte

Norsk motorveiplan vil koste 1100 milliarder kroner

Å bygge sammenhengende motorveier langs kysten fra Oslo til Trondheim, mellom Oslo og Bergen og fra Oslo til Kirkenes, vil koste rundt 1100 milliarder kroner. Samfunnsnytten av en slik utbygging vil bare være rundt 50 øre av hver krone som investeres.

Publisert

Dette viser grove samfunnsøkonomiske beregninger som Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjort på oppdrag fra Statens vegvesen i forbindelse med arbeidet med ny Nasjonal transportplan 2018-2029.

Dersom man i stedet for motorveistandard oppruster det samme vegnettet med en mer differensiert standard tilpasset trafikkbelastningen, slik det framkommer i «Rutevis riksvegutredning», vil prisen nesten halveres. Heller ikke en slik utbedring vil være samfunnsøkonomisk lønnsom.

Les også: Ulykkesrisikoen for ungdom bak rattet kraftig ned

Beregningene er gjennomført ved bruk av nasjonal persontransportmodell (NTM6), regional persontransportmodell (RTM) og nasjonal godstransportmodell. Basert på dette er det gjort overordnede nyttekostnadsanalyser.

Les også: Nå er det 5,2 millioner kjøretøyer i Norge

Investeringene i nye veger vil også utløse ringvirkninger som, i tråd med gjeldende retningslinjer, ikke er inkludert i nyttekostnadsanalysen. For motorvegplanen er netto ringvirkninger beregnet til  ca. 12 prosent av trafikantnytten, konkluderer TØI-rapporten.

Hele rapporten kan du lese her