KRAFTIG NED: Siden 2011 har CO2-utslippet fra nye biler i Norge sunket fra 134 til 93 gram per kilometer. Foto: Markus Pentikäinen
KRAFTIG NED: Siden 2011 har CO2-utslippet fra nye biler i Norge sunket fra 134 til 93 gram per kilometer. Foto: Markus Pentikäinen

NYE BILER

Norge suverent best i Europa på CO2

Norge er det landet i Europa som har lavest CO2-ustlipp fra de nye personbilene som selges. I 2016 var gjennomsnittlig CO2-utslipp fra de nye bilene 93 gram per kilometer. Ingen andre land er i nærheten. Tilsvarende tall for Sverige er 126, for Finland 123 og for småbil-landet Danmark 106 gram.

Publisert

Det er først og fremst det store salget av elektriske biler de siste årene som har ført til den kraftige nedgangen i CO2-utslippene i Norge. Går vi fem år tilbake – til 2011 – var utslippet fra den nye personbilene 134 gram per kilometer. En nedgang på 41 gram per kilometer er ekstremt mye og noe ingen andre land i Europa, eller verden for den saks skyld, kan vise maken til. Bare fra 2015, var nedgangen på 7 gram i Norge, viser nye tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Av de 154 603 nye personbilene som ble solgt i 2016, var 29.500 elektriske biler. I tillegg kommer over 20.000 ladbare hybrider og over 17.000 vanlige hybrider. Det er ingen ting som tyder på at nedgangen ikke vil fortsette i år. Nye elektriske biler med lengre rekkevidde, som Opel Ampera-e, VW e-Golf, BMW i3, Renault Zoe og Nissan Leaf, trekker til seg nye kunder.

Les også: Så mye bruker bilene virkelig

Stortinget har satt som mål å kutte utslippene fra nye personbiler til 85 gram per kilometer innen 2020. Det kan være gode sjanser for at vi når dette målet allerede i år.

CO2-utslipp fra nye biler i Europa

*Norge         93

Danmark     106

Finland        123

Sverige        126

Nederland  101

Hellas           106

Portugal      106

Frankrike   111

Irland           114

Spania          115

Italia            115

Belgia           118

England       121

Østerrike    124

Romania     125

Kypros         126

Tsjekkia       126

Tyskland     128

Polen           129

Bulgaria      130

Litauen        130

Ungarn        130

Estland        137

Latvia           137

Tallene viser gjennomsnittlig utslipp av CO2 i gram per kilometer fra nye biler i europeiske land.  *2016-tall. 2015-utslippene var på 100 gram i Norge.  Kilde: Acea og Opplysningsrådet for Veitrafikken.