NAF AKSJONERER: – Veiene må bli tryggere, mener Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF, og oppfordrer folk til å melde inn saker om utrygge veier.
NAF AKSJONERER: – Veiene må bli tryggere, mener Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF, og oppfordrer folk til å melde inn saker om utrygge veier.

NAF tar krafttak for trafikksikkerheten:

Med hjertet i halsen i trafikken

Kampanjen «Med hjertet i halsen» setter ord på den frykten mange kjenner på i trafikken.

Publisert Sist oppdatert

 Vi er bekymret for om barna kommer seg trygt til skolen, eller vi reiser til og fra jobb med hjertet i halsen på elendige og rasutsatte veier.

Men det er mulig å gjøre veiene våre tryggere. 

Altfor mange steder i Norge er veistandarden dårlig, så dårlig at det går på tryggheten vår løs. Spesielt fylkesveiene lider under manglende vedlikehold.

Dette er veier som knytter lokalsamfunn sammen, og som brukes til og fra jobb, skole og aktiviteter hver eneste dag.

I våre undersøkelser har dere medlemmer svart at bedre vedlikeholdte veier som er trygge er viktigere enn nye veier.

Vi skal ikke akseptere at folk rundt om i Norge hver dag kjører med hjertet i halsen, eller at de sender sine kjære ut og deretter går i redsel for om alt vil gå bra med dem. 

Les også: Denne fotoboksen kostet 71 sjåfører førerkortet

Glemte veier

Noen steder må større prosjekter på plass for at lokalveien skal bli trygg. Men mange steder vil mindre tiltak kunne utgjøre en stor forskjell.

Ny asfalt, bedre oppmerking og rydding av sideterrenget. Dette er enkle grep, men det må prioriteres.

Politikerne har ansvar for å gjøre denne prioriteringen og gi oss trygge lokalveier.

Men fylkesveiene oppleves noen ganger som samferdselspolitikkens glemte veier.

Fylkeskommunen eier veiene og har ansvaret, men er avhengig av bevilgninger fra staten. Da skyves ofte ansvar og skyld frem og tilbake mellom lokale og nasjonale politikere. Sånn kan vi ikke ha det.

Les også: Hever aldersgrensen og fjerner omstridt test

Frykt langs skoleveien

Utrygge skoleveier er noe av det barneforeldre frykter mest. Over hele landet finner vi eksempler på skoleveier som er dårlig sikret, preget av mye trafikk eller på andre måter er farlige.

Risikoen for at noe skal skje er størst når barna sykler eller går i trafikken, slik de fleste barn gjør på vei til eller fra skolen.

Heldigvis skjer det få alvorlige trafikkulykker som involverer barn. Likevel sender mange foreldre barna sine ut på skoleveien med hjertet i halsen.

Barn har både rett og plikt til å gå på skole. En trygg skolevei er en del av en god skolehverdag og en god barndom.

NAF vil at det skal stilles krav om at skoleveien er trafikksikker og oppleves trygg av barna.

Politikerne på Stortinget har satt et mål om at 80 prosent av barna skal sykle eller gå til skolen. Da må skoleveien oppleves som både trygg og trivelig.

Utover året vil NAF aksjonere på steder dere har meldt inn til oss.

Vi ser på alle bidrag, men kan ikke garantere at vi får løst alle sakene i løpet av kampanjeperioden.