FINGERAVTRYKK: Før bilen vil starte, må den gjenkjenne fingeravtrykket ditt. Med en slik innretning vil man hindre mange dødsfall i trafikken, viser en ny TØI-rapport. Foto: Continental
FINGERAVTRYKK: Før bilen vil starte, må den gjenkjenne fingeravtrykket ditt. Med en slik innretning vil man hindre mange dødsfall i trafikken, viser en ny TØI-rapport. Foto: Continental

Fingeravtrykk før start

Førergjenkjenning kan hindre mange dødsfall i trafikken

På den store elektronikk-messen i Las Vegas i januar lanserer Continental en teknologi med fingeravtrykk – og ansiktsgjenkjenning før du kan starte og kjøre bilen. Samtidig offentliggjør TØI er rapport som viser at mer enn hver tiende dødsulykke i trafikken i Norge skjer med en sjåfør uten førerkort eller med en sjåfør i et stjålet kjøretøy.

Publisert

– Den høye forekomsten av kjøring uten førerrett i forbindelse med alvorlige ulykker, betyr at det er et stort potensial for ulykkes-reduksjon med tekniske systemer som gjør det umulig å starte et motorkjøretøy uten å dokumentere at en både har førerrett til den aktuelle kjøretøytypen og lovlig tilgang til kjøretøyet, sier forsker Fridulf Sagberg, som har forfattet den nye rapporten.

I Norge ble det i fjor drept 125 mennesker i trafikken. Dersom alle ulykkene med sjåfører uten førerrett hadde vært unngått, snakker vi altså om 12-13 sparte liv i trafikken. I tillegg kommer alle de alvorlig skadde.

Les også: Farlig sideterreng, rus og høy fart dreper

Sjåfører uten førerrett har vesentlig høyere ulykkesrisiko enn andre, går det fram av TØI-rapporten. I mer enn 80 prosent av disse dødsulykkene er høy fart eller ruspåvirkning medvirkende årsak. Dette betyr at mesteparten av ulykkene med disse førerne alternativt ville kunne forhindres med alkolås eller fartsgrensestyrt fartssperre i alle kjøretøy.

Det er likevel et betydelig antall ulykker som ikke kan forhindres med slike tiltak, og det er derfor et potensial for ytterligere ulykkes-reduksjon med elektronisk førerautentisering.

Beregninger i rapporten er basert på data fra Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper (UAG). Av vel 1800 dødsulykker som ble analysert, manglet føreren av utløsende kjøretøy førerrett i 185 ulykker, det vil si i over 10 prosent.

Les også: Eldre bilførere ikke lenger farlige

Systemet som Continental nå lanserer, har en fingeravtrykk-sensor, som gjør at det ikke er nok bare å ha nøkkelen til bilen for å starte motoren. Bilen må også kjenne igjen fingeravtrykket ditt. Først når det har skjedd, kan du starte bilen. Dette sikrer også bilen mot tyveri. I tillegg har systemet en skanner som kjenner igjen ansiktet ditt og stiller inn seter, speil, temperatur, musikk og navigasjon slik du ønsker det.

Continental er en underleverandør av elektroniske systemer til bilindustrien, så det blir opp til den enkelte bilprodusent å ta systemet i bruk.

Les hele TØI-rapporten her