DRIVE-IN: Lillehammer arrangerer drive-in-kino i påsken – ikke utendørs, som på bildet fra Tyskland, men i Håkons hall. I utgangspunktet var arrangøren skeptisk til elbiler på grunn av brannsikkerheten. Men nå har de gjort en ny vurdering. Foto: Martin Meissner, AP / NTB / scanpix
DRIVE-IN: Lillehammer arrangerer drive-in-kino i påsken – ikke utendørs, som på bildet fra Tyskland, men i Håkons hall. I utgangspunktet var arrangøren skeptisk til elbiler på grunn av brannsikkerheten. Men nå har de gjort en ny vurdering. Foto: Martin Meissner, AP / NTB / scanpix

Håkons hall på Lillehammer endret brannvurdering:

Tar U-sving om elbiler på drive-in-kino

I invitasjonen til drive-in-kino i Håkons Hall på Lillehammer, sto det at elbiler helst bør unngås. Nå har arrangøren endret oppfatning.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Korona-krisen har skapt et marked for arrangementer som kan følges fra bilen.

Lillehammer Kino inviterer til drive-in-kino i Håkons Hall i påsken fra 8. til 12. april. Denne hallen ble bygget til OL i 1994, og er Norges nest største flerbrukshall – etter Telenor Arena i Bærum.

I invitasjonen som ligger ute på blant annet Facebook, kan vi blant annet lese følgende:

«El-biler er tillatt, men hvis du kan unngå el-bil, så er det å foretrekke av brannverntilsyn.»

Kinosjef Clarissa Bergh sier til Motor at de bare har forholdt seg til instruksene fra brannvesenet.

KINOSJEF: Clarissa Bergh, kinosjef i Lillehammer kommune. Foto: Foto Katrine
KINOSJEF: Clarissa Bergh, kinosjef i Lillehammer kommune. Foto: Foto Katrine

Diskuterte risiko

Mattias Andersson er Branninspektør ved forbyggende avdeling i brannvesenet på Lillehammer. Hans oppgave er blant annet å følge opp brannsikkerheten ved alle arrangementer i distriktet.

Han refererer til dialog med arrangementsansvarlig i Olympiaparken på Lillehammer, Øyvind Dannemark. 

– Vi diskuterte risiko rundt arrangementet og forskjellige scenarier. Jeg nevnte blant annet elbiler, som jeg ba dem vurdere i deres ROS-analyse (Risiko- og sårbarhetsanalyse, red. anm.), slik at den type bil også er med i vurderingen, forklarer Andersson overfor Motor.

Han påpeker at brannvesenet ikke har dokumentasjon eller grunnlag som viser at elbiler er mer brannfarlige enn andre typer biler.

Ny vurdering

– Det vi vet, er at en brann som starter i batteriet til en elbil, er svært vanskelig å slokke. Den gir enorm brannenergi og særdeles giftig brannrøyk som gir store konsekvenser på et byggverk, sier Andersson, som understreker at de ikke har forbudt bruk av elbil, bare bedt de arrangementsansvarlige om å vurdere bruken.

En ny vurdering gjør at også elbileiere nå kan føle seg velkommen. Øyvind Dannemark i Olympiaparken skriver følgende i en e-post til Motor:

«Vi ønsker alle hjertelig velkommen og har nå ingen begrensninger angående elbil. Dette er et tiltak som skal være positivt for hele befolkningen, utover dette har vi ingen ytterligere kommentarer.»