HØYERE FART: Regn med høyere fart når bompasseringene blir dyrere – hvis du fortsatt tar deg råd til å kjøre.
HØYERE FART: Regn med høyere fart når bompasseringene blir dyrere – hvis du fortsatt tar deg råd til å kjøre.

Sjekk tallene:

Så mye øker hastigheten med færre biler

Når trafikken på Oslo-veiene går ned, fører det til at hastighetene går kraftig opp. Sjekk tallene fra Statens vegvesen og Transportøkonomisk Institutt.

Publisert Sist oppdatert

Konsulentselskapet Cowi har på oppdrag for Statens vegvesen vurdert hvor mye Oslo-trafikken vil minke når bompengeinnkrevingen utvides kraftig fra mars neste år.

Konsulentene beregner en trafikknedgang på 11 prosent gjennom døgnet forbi de 84 bomstasjonene som skal være i drift fra 1. mars 2018.

I rushtiden vil nedgangen bli enda større, tror forskerne. Da blir det hele 16 prosent færre biler.

Trafikknedgangen fører til at køene forsvinner. Ikke helt, men for en stor grad. Færre køer fører også til høyere fart.

Les også: Nesten juli hele året i Oslo-trafikken

Aud Tennøy, forskningsleder for byutvikling og bytransport ved Trafikkøkonomisk Institutt, har på spørsmål fra Motor hentet tall fra trafikkdatabanken til Statens vegvesen for å se på hva som skjer med hastighetene når trafikken reduseres.

– Hastighetene går opp når trafikkmengdene går ned. En reduksjon på 16 prosent vil gi vesentlige reduksjoner i køene i hele Oslo transportsystem, sier Tennøy – og viser til konkrete eksempler for hvor mye hastighetene øker.

Men variasjonene er store.

Les også: Bompengeadministrasjon koster 730 millioner

Så mye økte hastigheten

  • Da Statens vegvesen i morgenrushet målte en trafikkreduksjon på to bare prosent på E18 ved Ramstadsletta i Bærum fra uke tre i januar til uke 27, den første uken i juli i fjor, gikk hastigheten i morgenrushet opp fra 40-70 km/t til 70-80 km/t. Bare to prosent færre biler førte altså til at trafikken gikk tett opp mot fartsgrensen på stedet.

  • Fra uke tre til uke 28, den andre uken i juli, var trafikkreduksjonen på samme sted på hele 27 prosent. Da gikk trafikken i fri flyt i 80 km/t.

  • Ved Maritim på E18, også det vest for Oslo, gikk hastigheten opp fra 60 km/t til 70-80 km/t da trafikkmengden gikk ned med 23 prosent fra uke 3 i januar til uke 27, første uken i juli. Også disse ukene i 2017.

  • Fra uke tre til uke 28, den andre uken i juli, var trafikkreduksjonen på samme sted på hele 42 prosent. Likevel gikk ikke trafikken raskere da enn uken før, i uke 27. Hastigheten var fortsatt 70-80 km/t.

  • En telling fra Bjørvikatunnelen under Oslo sentrum i 2015 viser at hastigheten gikk opp fra 47-57 km/t i uke 3 til 59 km/t i uke 27, første uken i juli, da trafikkmengden gikk ned med åtte prosent.

  • Da trafikken gikk ned med hele 26 prosent fra uke 3 til uke 28, den andre uken i juli, gikk gjennomsnittshastigheten bare ytterligere litt opp: Fra 59 km/t uken før til 63 km/t.

Les også: Advarer mot kostnadssprekk på bompengeprosjektene i Oslo

Cowi har ikke vurdert i hvilken grad flere vil la seg friste til å kjøre når de ser at køene blir færre og hastigheten går opp.

Aud Tennøy tror det kan skje.

– Dersom køene reduseres, kan man forvente at flere vil kjøre bil i rushtidene, slik at trafikkmengdene øker igjen. Og da reduseres hastighetene på nytt. Dette kan nesten kun motvirkes ved at kollektivtilbudet får en forbedring som er relativt større enn kjørereduksjonene, og at arealutviklingen skjer slik at kollektiv, sykkel og gange blir et mulig og attraktivt alternativ, skriver Tennøy i en epost til Motor.

Les også: «Hvor i h…. kan man selge en elbil?»

Flere reiste kollektivt

Det aller meste av bompengeinntektene i Oslo brukes på kollektivreiser, gående og syklende. Blant annet skal T-banenettet kraftig utvides. Bare 15 prosent av bompengeinntektene fremover skal brukes på veier.

Da Statens vegvesen stengte deler av Brynstunnelen i Oslo for oppgradering i 2016 og 2017, viser tall Transportøkonomisk Institutt innhentet at bilbruken blant folk som jobber i området gikk ned med 25 prosent. Flere reiste kollektivt eller syklet, og noen få flere hadde hjemmekontor.

Men det var ikke flere som gikk.

Les også: Nye vinterdekk? Sjekk denne oversikten først