DÅRLIG IDÉ: Geir A. Mo i Norges Lastebileierforbund vil ikke at fossildrevne tunge kjøretøy skal forskjellsbehandles fra nullutslipps tunge kjøretøy der hvor bompengene brukes til veibygging. Foto: Peter Raaum
DÅRLIG IDÉ: Geir A. Mo i Norges Lastebileierforbund vil ikke at fossildrevne tunge kjøretøy skal forskjellsbehandles fra nullutslipps tunge kjøretøy der hvor bompengene brukes til veibygging. Foto: Peter Raaum

Nå blir bompengebetalingen snudd på hodet:

Personbiler må betale, tungtrafikken kjører gratis

Til nå har tunge kjøretøy måttet betale minst dobbel takst i bomstasjonene. Nå blir det snudd på hodet: Lette biler må betale, mens tungtrafikken får passere gratis.

Publisert Sist oppdatert

Nei, det er ingen aprilspøk:

Når elektriske tungbiler kommer på markedet, kan de passere gratis i landets mange bomstasjoner.

Elektriske lette biler må derimot betale.

I mange år har tungbiltrafikken måttet betale dobbelt, noen ganger trippel takst i forhold til lette kjøretøy.

Elbiler har passert gratis, men dette er nå i ferd med å endre seg. I stadig flere av bomringene rundt de store byene  må elbiler under 3,5 tonn betale halv takst av taksten for bensindrevne biler.

Også på Svinesundbrua må elbilene betale, og etter hvert blir halv takst standard over alt.

Foreløpig finnes det ikke en eneste tung elbil på markedet. Men når de kommer, kan de derimot kjøre helt gratis over alt.

– I nye bompengeprosjekter skal det legges til grunn en takst på null prosent for takstgruppe 2, skriver Åge Jensen, avdelingsdirektør for brukerfinansiering i Vegdirektoratet, i en epost til Motor.

Stortinget har allerede vedtatt ordningen med gratis bompenger for elektrisk tungtrafikk. Det skjedde i juni – uten at mange har fått med seg det.

Det er imidlertid mulig for lokale myndigheter å gjøre unntak fra denne hovedregelen, påpeker direktøren for brukerfinansiering.

Les også: Elbileiere får bompengesjokk i Oslo

Lastebileierne delt

Lastebilene betaler enorme summer i landets bomstasjoner.  Norges Lastebileierforbund vil ikke at fossildrevne tunge kjøretøy skal forskjellsbehandles fra nullutslipps tunge kjøretøy der hvor bompengene brukes til veibygging.

– I en bomstasjon som kun har som formål å finansiere den veien du kjører på er det normale to satser – en for lett og en for tung. Vi ser ingen grunn til å endre på det, uansett drivlinje, sier Geir A. Mo, administrerende direktør i lastebileierforbundet.

I bomringer rundt byene, der formålet også er å regulere trafikken og finansiere kollektivtrafikken, må lokale utslipp legges til grunn for bompengebetalingen, mener lastebileierforbundet.

Dermed mener de at tunge elbiler i bomringene skal betale mindre enn fossildrevet tungtrafikk.

Les også: Så mye betaler vi i bompenger

Om noen år

Men når kommer tunge elbiler?

Det korte svaret er «om noen år».

Når de imidlertid kommer, vil skriftet trolig skje raskere enn for personbiltrafikken – rett og slett fordi de tunge kjøretøyene ruller svært mye på veiene og dermed har et mye kortere liv før de hugges opp.

– Uansett er det nok et stykke frem, tror Geir A. Mo i lastebileierforbundet.

– Og når eldrevne vare- og lastebiler blir en faktor å regne med, vil nok bomavgiftene komme også for dem.