SETTER GRENSEN: – Hver enkelt kommune må avgjøre hvorvidt, og hvor mye, bompenger elbiler skal betale, men maks-grensen er 50 prosent av laveste bensin-sats, sier statsråd Ola Elvestuen. Foto: Klima- og miljødepartementet
SETTER GRENSEN: – Hver enkelt kommune må avgjøre hvorvidt, og hvor mye, bompenger elbiler skal betale, men maks-grensen er 50 prosent av laveste bensin-sats, sier statsråd Ola Elvestuen. Foto: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen til Motor:

Advarer mot elbil-brudd

– Elbilister skal ikke betale mer enn halvparten av de som kjører konvensjonelle biler, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til Motor. Nå varsler Oslopakke 3-sekretariatet at prisene skal korrigeres før bompengesmellen slår inn for fullt til våren.

Publisert Sist oppdatert

Foreløpige beregninger av bompengetakstene for Oslo viser at elbil-takstene kan havne over 50 prosent av takstene for bensinbiler.

Det vil ikke regjeringen være med på.

– I revidert nasjonalbudsjett i mai i år klargjorde vi reglene. Når man miljødifferensierer bompengene, slik som i Oslo, skal halv sats for elbiler ta utgangspunkt i den lavere satsen for bensinbiler og sats med brikkerabatten. Elbilister skal ikke betale mer enn halvparten av de som kjører konvensjonelle biler, sier klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen til Motor.

– Som Oslopakke 3 oppgir, skal satsene for 2020 tas opp til ny vurdering før iverksettelse. Og da må de nye retningslinjer følges, legger han til.

Les også: Så lang er ventelista på de ulike elbil-modellene

– Vi er klar over reglene, og takstene blir justert ved behov slik at takstene for elbil blir maksimalt 50 prosent av takstene for bensin, sier Kyrre Gran i Oslopakke 3-sekretariatet.

53 nye bomstasjoner bringer det totale antallet stasjoner i Oslo-området opp til 84 fra neste vår. Samtidig kommer justeringer av satsene – først i 2019, så i 2020.

Motor har gjort noen regneeksempler som viser at eierne av elbiler kan havne over 50-prosentsgrensen, noe som har fått både regjeringen, NAF og Norsk elbilforening til å reagere.

Les også: Slik blir de nye bompengetakstene i Oslo

Nasjonalt bindende

– Venstre har tidligere sammen med et borgerlig flertall fått på plass en nasjonalt bindende regel om at elbiler maksimalt betaler halv takst i bomringen av det biler som går på fossilt drivstoff må betale. Utover det er det opp til hver enkelt kommune å avgjøre hvorvidt, og hvor mye, bompenger elbiler skal betale, sier statsråd Elvestuen – og fortsetter:

– Regelen sikrer at det uansett vil være betydelige besparelser ved å velge nullutslippskjøretøy. Halv takst i bomringen kommer i tillegg til alle de andre fordelene knyttet til kjøp og bruk av biler med nullutslipp. Elbiler har en klar klima- og miljøfordel relativt til konvensjonelle biler, men også elbiler tar opp plass på veien og bidrar til rushtrafikk

– Dette kan være bakgrunnen for at kommuner velger å innføre bompenger også for elbiler. Hva som er bakgrunnen for at de velger å innføre lavere bompengesatser for bensin/dieselbiler må de selv svare på, men alle kommuner må forholde seg til bindende regler og avtaler for bompengeinnkreving, sier han.

Les også: – Ikke gitt at bilavgiftene øker

Konkurransedyktig

– Frykter du at bompenger på elbiler nå vil påvirke sjansene for å nå 2025-målet?

– Elbilene blir mer konkurransedyktige for hvert år, noe som gir seg klare utslag i de stadig større andelene elbiler utgjør av nybilsalget. Vi er allerede på god vei mot å nå 2025-målet. I månedene og årene som kommer vil det lanseres elbiler med rekkevidde, pris og egenskaper som vil gjøre elbil enda mer attraktivt for personbilister.

– Det er forventet at elbilen i løpet av få år vil være konkurransedyktig også med lavere avgiftsfritak og færre fordeler, men inntil videre er fordelene nødvendige – inkludert reduserte satser i bomringen, sier Ola Elvestuen til Motor.