TA GREP: – Det er grunn til å stille spørsmål ved hvorfor namsmyndighetene ikke greier å inndrive penger bilkjøpere har krav på. De har jo store fullmakter for å få inn penger, sier Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet. Foto: CW Foto
TA GREP: – Det er grunn til å stille spørsmål ved hvorfor namsmyndighetene ikke greier å inndrive penger bilkjøpere har krav på. De har jo store fullmakter for å få inn penger, sier Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet. Foto: CW Foto

Forbrukerrådet krever fokus på bruktbil-trøbbel:

– Namsmannen må gjøre jobben sin

Mens forbrukerministeren stoler på namsmennene, krever nå Forbrukerrådet at de gjør jobben sin – og prioriterer innkreving av penger etter vedtak og dommer.

Publisert Sist oppdatert

Motor har dokumentert at det ikke holder å vinne frem mot en bilselger som har lurt deg. Selv om du får medhold i ditt krav hos Forbrukerklageutvalget, er det ikke sikkert at du får pengene du har krav på.

Halvparten av 15 brukbilkjøpere Motor har intervjuet har store problemer med å få pengene de har krav på, eller de får dem ikke i det hele tatt. Årsaken er dels at namsmyndighetene ikke greier eller klarer å inndrive pengene, dels at bilforretninger greier å unndra seg kravene.

Bare en liten andel får uten problemer pengene de har krav på.

– Jeg er skuffet og overrasket. Jeg hadde forventet at flere bilforretninger gjør opp for seg, sier Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet.

Les også: Toyota-sjefen vet ikke hvor han skal selge elbiler

Når man får medhold i et pengekrav enten i Forbrukerklageutvalget eller i de ordinære domstolene, er det namsmyndighetene som skal hjelpe til med inndrivelsen. Forbrukerminister Linda Hofstad Helleland sier hun har full tillit til namsmyndighetene.

Forbrukerrådet er ikke like sikre.

– Det er grunn til å stille spørsmål ved hvorfor namsmyndighetene ikke greier å inndrive penger bilkjøpere har krav på. De har jo store fullmakter for å få inn penger, sier Flesland til Motor.

Les også: Hva skal jeg gjøre med dieselbilen min nå?

– Trist

Forbrukerrådet ville først ikke engasjere seg i denne saken, hvor Motor har avslørt at de ellers solide norske forbrukerrettighetene har et hull som skaper problemer for mange forbrukere, spesielt bruktbilkjøpere siden bilkjøp er blant de tingene nordmenn bruker mest penger på.

Nå tar Flesland bladet fra munnen.

– Det er trist og foruroligende at forbrukerne må oppleve at selgere ikke følger opp vedtak, sier Flesland.

Les også: Motors dokumentar om bruktbilsvindel

– Bør vurdere

Forbrukerdirektøren stiller nå spørsmål ved om staten på en eller annen måte bør bistå i inndriving av penger som forbrukere har krav på.

– Det bør vurderes om staten kan sikre forbrukerne bedre enn Motors undersøkelse viser. Staten har flere organer som jobber med inndriving av penger, blant annet barnebidrag, og jeg vil tro det kan være læring å hente her, sier Flesland.

Flere stortingspolitikere har engasjert seg etter Motors avsløringer, blant annet Arbeiderpartiets forbrukerpolitiker Kari Henriksen, som i likhet med Freddy André Øvstegård fra SV har stilt skriftlige spørsmål til forbrukerministeren.

I sine svar holder statsråd Helleland fast ved at hun er tilfreds med de gode forbrukerrettighetene Norge har, og at hun har tillit til namsmyndighetene.

Les også: Vi har prøvekjørt Audis nye el-SUV

Forbrukerrådet opplever det annerledes. De får årlig ca.13 000 klager og henvendelser om bruktbil, mens NAF får ca.15 000.

– Derfor jobber vi nå målbevisst med bruktbil for å få ned konfliktnivået. Da blir det forhåpentligvis også færre saker som går til namsmannen for inndrivelse, sier Randi Flesland.

Les også: Så lange er ventelistene på alle elbil-modellene