– Kortsiktige tiltak og symbol-politikk må byttes ut med langsiktighet for å kutte forurensningen i byene, sier NAF-sjef Stig Skjøstad. Foto: NAF
– Kortsiktige tiltak og symbol-politikk må byttes ut med langsiktighet for å kutte forurensningen i byene, sier NAF-sjef Stig Skjøstad. Foto: NAF

I Oslo foreslår byrådet å senke fartsgrensen fra 70 km/t til 60 kim/t på en rekke av de store hovedveiene. NAFs beregninger viser at dette vil gi minimal reduksjon i svevestøvet, men store ulemper for personbilene. En fartsgrense på 60 km/t for tungtransporten i vinterhalvåret vil derimot gi god effekt.

Publisert Sist oppdatert

– Tungtransporten i Oslo øker, mens trafikkveksten for folk flest skal tas gjennom kollektivtransport og sykling. NAFs beregninger viser at å senke farten for personbiler reduserer framkommeligheten uten å gi særlige miljøgevinster. Det gjør derimot en reduksjon av farten på tunge kjøretøyer, sier NAF-direktør Stig Skjøstad, og legger til:

– Vi mener at politikerne nå må tenke helhetlig for å bli kvitt den utfordringen som lokal forurensning utgjør i Oslo og andre større byer. Kortsiktige tiltak og symbol-politikk må byttes ut med langsiktighet. NAF har fem forslag til byrådet som vi gi en solid reduksjon av svevestøvet i Oslo:

Maksfart på 60 km/t og et eget kjørefelt for tunge kjøretøyer i vinterhalvåret. Bedre og oftere vasking av veiene. Fortsatt piggdekkavgift Skip som ligger til kai slipper ut mye lokal forurensning og må gå over på landstrøm. Bedre insentiver for å bytte ut gamle vedovner.